Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: doanminhluan

Nhà máy Supe phốt phát Lam Thao- nay là công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được ra đời vào những năm đầu thập niên 60 ( thế kỷ xx) theo tinh thần Nghị quyết Đại hộ Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III: Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH ở miền Bắc để làm hậu thuẫn cho miền Nam thực hiện thắng lợi đấu tranh thống nhất đất nước.

Nhà máy Supe phốt phát Lam Thao được chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khởi công xây dựng ngày 08 tháng 6 năm 1959 tại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ nên có tên “Supe phốt phát Lam Thao”. Nhà máy được đưa vào sản xuất ngày 24 tháng 6 năm 1962.

Tổng quan tài liệu:

Chương 1: Lời mở đầu

Chương 2: Nội dung đề tài

Chương 3: Kết luận

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty Supe Phốt phát và Húa chất Lâm Thao

                         

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CễNG TY SUPE PHỐT PHÁT VÀ HểA CHẤT LÂM THAO

 

1.      QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY SUPE PHỐT PHÁT VÀ HểA CHẤT LÂM THAO

1.1.           Lịch sử hình thành

Nhà máy Supe phốt phát Lam Thao- nay là công ty Supe Phốt phát và Húa chất Lâm Thao được ra đời vào những năm đầu thập niên 60 ( thế kỷ xx) theo tinh thần Nghị quyết Đại hộ Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III: Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH ở miền Bắc để làm hậu thuẫn cho miền Nam thực hiện thắng lợi đấu tranh thống nhất đất nước.

Nhà máy Supe phốt phát Lam Thao được chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hũa khởi công xây dựng ngày 08 tháng 6 năm 1959 tại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ nên có tên “Supe phốt phát Lam Thao”. Nhà máy được đưa vào sản xuất ngày 24 tháng 6 năm 1962.

1.2.           Quá trình phát triển

Sau 4 đợt cải tạo và mở rộng sản xuất, công ty đã nâng công suất cả 3 sản phẩm chính: Axớt Sunfurớc từ 40. 000 tấn/ năm lên 250. 000 tấn/năm; phân hỗn hợp NPK từ 10. 000 tấn/ năm lên 700. 000 tấn/năm; supe phốt phát từ 100.000 tấn/ năm lên 750. 000 tấn/năm. Sản phẩm của công ty đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng, tăng sản lượng lương thực cho cả nước.

Bước đầu đi vào hoạt động, bộ máy tổ chức và nhân lực của nhà máy được bố trí như sau:

_ Ban Giám đốc có 3 đ/c: Giám đốc là đồng chí Lê Tự, hai PGĐ là đ/ c Trần Thăng và đ/ c Diệu.

_ 11 phòng gồm: tổ chức giáo dục(5 người), lao động tiền lương(2 người), kế toán tài vụ(12 người), kế hoạch(2 người), kỹ thuật(9 người), cớ khí(6 người), điện- nước (3 người), cung tiêu (30 người), bảo vệ (29 người), y tế (18 người), thí nghiệm trung tâm (27 người).

Sinh viờn: Trần Mạnh Hoàn- lớp K46 ĐH Quản Trị Kinh Doanh

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao Nhà máy Supe phốt phát Lam Thao- nay là công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được ra đời vào những năm đầu thập niên 60 ( thế kỷ xx) theo tinh thần Nghị quyết Đại hộ Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III: Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH ở miền docx Đăng bởi
5 stars - 54153 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: doanminhluan - 25/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao