Xác định thị trường mục tiêu và một số kiến nghị đối với hoạt động thu hút khách của khách sạn Công Đoàn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 68 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 353 Kb | Thành viên upload: hoangyen_hh

Để kinh doanh khách sạn đạt hiệu quả cao thì việc xác định đúng thị trường mục tiêu phù hợp với khả năng và điều kiện của công ty là yếu tố quyết định hàng đầu. Bởi lẽ chỉ khi khách sạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng và dịch vụ đó phù hợp, thoả mãn nhất nhu cầu của khách thong khi phải tận dụng tối đa các điều kiện kinh doanh của khách sạn thì khi đó hiệu quả kinh doanh của khách sạn mới được khẳng định. Vậy có thể nói, việc xác định thị trường mục tiêu và thu hút nó không những là điều kiện sống còn của khách sạn, mà nó còn đem lại hiệu quả cao nhất trong các điều kiện nhất định của khách sạn và môi trường kinh doanh.

Trong quá trình học tập , nghiên cứu tại trường, tìm hiểu thực tế và đặc biệt là quá trình thực tập tại khách sạn Công Đoàn. Em đã phần nào nắm được và ý thức được điều này. Hiệu quả kinh doanh của khách sạn Công Đoàn quả thực chưa tương xứng với điều kiện cũng như tiềm năng của nó. Vậy nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ đâu? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả vẫn là nguyên nhân: Thị trường mục tiêu mà khách sạn đã khai thác vẫn còn nhiều điểm chưa tương xứng với điều kiện kinh doanh của công ty.

Nội dung của đề

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 353 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chuyên đề thực tập                                                                              Nguyễn Minh Thành

Mục lục

 

LỜI MỞ ĐẦU              4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG              6

1. Mét sè khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn:              6

1. 2 Sản phẩm của khách sạn:              10

1. 3 Khách của khách sạn:              13

1. 4 Thứ hạng và phân loại khách sạn :              14

2. Nghiên cứu và phân đoạn thị trường:              18

2. 1 Nghiên cứu thị trường khách Du lịch :              18

2. 2 Phân đoạn thị trường:              20

3. 2. Các tiêu thức lựa chọn, xác định thị trường mục tiêu:                22

4. Các biện pháp thu hút khách:              23

1
PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1CHƯƠNG IIPAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1              25

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM NGUỒN KHÁCH VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.              26

1. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam :              26

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn:              26

1
PAGE1PAGE11. 2 Mô hình cơ cấu tổ chức của khách sạn:PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1              27

1. 3 Khái quát về lao động của khách sạn:              32

1. 4 Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn:              33

1. 5 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn :              35

2. Phân tích đặc điểm nguồn khách của khách sạn Công đoàn :              39

3. Các giải pháp thu hút hiện nay của khách sạn Công Đoàn.              48

CHƯƠNG 3              50

XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU MỚI CHO KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN , KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH MỤC TIÊU.              50

1. Khái quát về kinh doanh khách sạn tại Hà Nội:              50

1. 1 Sù phát triển nguồn khách tại Hà Nội:              50

2. Xác định thị trường mục tiêu mới cho khách sạn Công Đoàn :              54

2.2. Xác định thị trường khách mục tiêu trong dài hạn cho khách sạn Công đoàn:              57

3. Mét sè kiến nghị nhằm thu hút khách cho khách sạn Công Đoàn:              58

3. 1 Phân tích và nghiên cứu kỹ thị trường:              58

3. 2 Nâng cao chất lượng phục vụ:              61

3. 3 Hoàn thiện nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Công Đoàn:              62

3. 4 Các hoạt động marketing mix:              64

KẾT LUẬN              67

1
PAGE1PAGE1TÀI LIỆU THAM KHẢOPAGE1PAGE1PAGE1              68

                                                      Lớp Du lịch41a

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị khách sạn du lịch
Xác định thị trường mục tiêu và một số kiến nghị đối với hoạt động thu hút khách của khách sạn Công Đoàn Để kinh doanh khách sạn đạt hiệu quả cao thì việc xác định đúng thị trường mục tiêu phù hợp với khả năng và điều kiện của công ty là yếu tố quyết định hàng đầu. Bởi lẽ chỉ khi khách sạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng và dịch vụ đó phù hợp, thoả docx Đăng bởi
5 stars - 26215 reviews
Thông tin tài liệu 68 trang Đăng bởi: hoangyen_hh - 02/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xác định thị trường mục tiêu và một số kiến nghị đối với hoạt động thu hút khách của khách sạn Công Đoàn