Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại công ty du lịch Handspan

Loại file: pdf, docx | Số trang: 77 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 265 Kb | Thành viên upload: tranquockhanh209

Nhập vào xu thế chung của thế giới, ngành du lịch ngày càng phát triển nhanh chóng và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong hoạt động kinh doanh du lịch thì hoạt động lữ hành, đặc biệt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế hết sức quan trọng. Trong những năm qua do những chính sách mở cửa nền kinh tế cùng với những chính sách, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế đi lên đã tạo điều kiện phát triển du lịch lữ hành quốc tế vào Việt Nam và lượng khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn quá thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Sự kém phát triển này là do sản phẩm du lịch của Việt Nam còn nghèo nàn, chưa hấp dẫn du khách, các Công ty lữ hành quốc tế còn yếu về kinh nghiệm quản lý, chưa xây dựng được sản phẩm đặc trưng, các chương trình du lịch chưa đa dạng phong phú; đồng thời chưa đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức quảng cáo khuếch trương sản phẩm còn hạn chế. Tình hình đó đã đặt ra cho các Công ty lữ hành quốc tế Việt Nam một loạt vấn đề cần giải quyết cho sự tồn tại và phát triển của chính bản thân mình. Giống như các

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 265 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp                                                         Nguyễn Thu Trang

Mục lục

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kinh doanh lữ hành……5

1.1. Tính tất yếu khách quan về sù ra đời và phát triển của các công ty lữ hành……………………………………………………………………. . 5

1. 1. 1. Tính tất yếu khách quan vế sù ra đời của các công ty lữ hành………5

1. 1. 2. quá trình phát triển của các công ty lữ hành và kinh doanh lữ hành quốc tế………………………………………………………………. 6

1.2. Khái niệm về công ty lữ hành và kinh doanh lữ hành quốc tế……. 8

1.2.1. Công ty lữ hành

1. 2. 1. 1. Khái niệm.

1. 2. 1. 2 Vai trò và sản phẩm của công ty lữ hành…………………………. . . 9

1. 2. 2 Kinh doanh lữ hành quốc tế…………………………………………. . 11

1.2.2.1. Khái niệm

1. 2. 2. 2 Hoạt động kinh doanh lữ hành của các công ty lữ hành quốc tế……12

1.3. Hiệu quả kinh doanh lữ hành………………………………………. . 18

1.3.1. Quan niệm

1.3.2. Sù cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh …………………………. 20

1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành…………………. 21

1.3.3.1. Hiệu quả kinh doanh tổnghợp……………………………………. . 22

1. 3. 3. 2 Hiệu quả kinh doanh bộ phận………………………………………22

1. 3. 3. 3 Các chỉ tiêu đặc trưng khác………………………………………24

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế…. 24

Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách của công ty du lịch Handspan

2.1. Giới thiệu về công ty du lịch Handspan……………………………28

2. 1. 1 Sù ra đời và quá trình phát triển của công ty du lịch Handspan……. . 28

2. 1. 2 Các hoạt động kinh doanh…………………………………………29

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị khách sạn du lịch
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại công ty du lịch Handspan Nhập vào xu thế chung của thế giới, ngành du lịch ngày càng phát triển nhanh chóng và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn. Trong hoạt động kinh doanh du lịch thì hoạt động lữ hành, đặc biệt docx Đăng bởi
5 stars - 26358 reviews
Thông tin tài liệu 77 trang Đăng bởi: tranquockhanh209 - 05/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại công ty du lịch Handspan