Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Hoạt động của các Nhà khách thuộc các Bộ Ngành quản lý trên địa ...

  Đăng bởi haicfo
  Số trang: 115

Hoạt động của các Nhà khách thuộc các Bộ Ngành quản lý trên địa ... Đăng bởi haicfo

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 140
⬇ Tải: 3

download now Hoạt động của các Nhà khách thuộc các Bộ Ngành quản lý trên địa bàn Hà Nội Thực trạng và giải pháp

 • Hoạt động của các Nhà khách thuộc các Bộ Ngành quản lý trên địa ...

  Đăng bởi hoabattu110
  Số trang: 93

Hoạt động của các Nhà khách thuộc các Bộ Ngành quản lý trên địa ... Đăng bởi hoabattu110

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 83
⬇ Tải: 7

download now Hoạt động của các Nhà khách thuộc các Bộ Ngành quản lý trên địa bàn Hà Nội Thực trạng và giải pháp 1

 • Điều tra hiện trạng và dự báo tác động đến môi trường trong việc ...

  Đăng bởi duongphuongbay116
  Số trang: 182

Điều tra hiện trạng và dự báo tác động đến môi trường trong việc ... Đăng bởi duongphuongbay116

📎 Số trang: 182
👁 Xem: 609
⬇ Tải: 18

download now Điều tra hiện trạng và dự báo tác động đến môi trường trong việc xây dựng Phú Quốc thành khu du lịch sinh thái chất lượng cao

 • Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác thị ...

  Đăng bởi thanhnv8
  Số trang: 138

Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác thị ... Đăng bởi thanhnv8

📎 Số trang: 138
👁 Xem: 456
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường khách Thái Lan tại Công ty Lữ hành Hanoitourist

 • Nghiên cứu thống kê khách du lịch quốc tế vào Việt Nam thời kỳ ...

  Đăng bởi hoainamtc0805
  Số trang: 138

Nghiên cứu thống kê khách du lịch quốc tế vào Việt Nam thời kỳ ... Đăng bởi hoainamtc0805

📎 Số trang: 138
👁 Xem: 440
⬇ Tải: 17

download now Nghiên cứu thống kê khách du lịch quốc tế vào Việt Nam thời kỳ 1990 -2004 và dự đoán đến năm 2007

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực trong ...

  Đăng bởi rosapham
  Số trang: 137

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực trong ... Đăng bởi rosapham

📎 Số trang: 137
👁 Xem: 537
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực trong khách sạn Ocean

 • Các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch ...

  Đăng bởi t_nguyenvantung
  Số trang: 133

Các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch ... Đăng bởi t_nguyenvantung

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 667
⬇ Tải: 16

download now Các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch là người Pháp của Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội

 • Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn

  Đăng bởi alisonxuanhuynh
  Số trang: 131

Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn Đăng bởi alisonxuanhuynh

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 515
⬇ Tải: 19

download now Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn

 • Khu du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn-Phú Thọ, tiềm năng và triển ...

  Đăng bởi longt
  Số trang: 120

Khu du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn-Phú Thọ, tiềm năng và triển ... Đăng bởi longt

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 668
⬇ Tải: 16

download now Khu du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn-Phú Thọ, tiềm năng và triển vọng

 • Báo cáo thực tập tại khách sạn Mường Thanh

  Đăng bởi tangtam35
  Số trang: 120

Báo cáo thực tập tại khách sạn Mường Thanh Đăng bởi tangtam35

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 4481
⬇ Tải: 35

download now Báo cáo thực tập tại khách sạn Mường Thanh

 • Dịch vụ du lịch tại Thành phố Đà Nẵng

  Đăng bởi Pivietnam
  Số trang: 111

Dịch vụ du lịch tại Thành phố Đà Nẵng Đăng bởi Pivietnam

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 499
⬇ Tải: 18

download now Dịch vụ du lịch tại Thành phố Đà Nẵng

 • Doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉnh Thanh Hóa

  Đăng bởi nvn_hn
  Số trang: 109

Doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉnh Thanh Hóa Đăng bởi nvn_hn

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 684
⬇ Tải: 16

download now Doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉnh Thanh Hóa

 • Hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn ...

  Đăng bởi dongbombonbon
  Số trang: 108

Hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn ... Đăng bởi dongbombonbon

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 93
⬇ Tải: 1

download now Hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn Văn Miếu

 • Nghiên cứu quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn hilton ...

  Đăng bởi ka_ka20042005
  Số trang: 106

Nghiên cứu quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn hilton ... Đăng bởi ka_ka20042005

📎 Số trang: 106
👁 Xem: 4833
⬇ Tải: 27

download now Nghiên cứu quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn hilton hanoi opera

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT