Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty Dệt ...

  Đăng bởi meo4info
  Số trang: 151

Biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty Dệt ... Đăng bởi meo4info

📎 Số trang: 151
👁 Xem: 428
⬇ Tải: 16

download now Biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty Dệt May Hà Nội

 • Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh ...

  Đăng bởi dinhvanviethubt212
  Số trang: 113

Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh ... Đăng bởi dinhvanviethubt212

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 423
⬇ Tải: 16

download now Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki

 • Quản trị kênh phân phối nước giải khát của Công ty cổ phần nước ...

  Đăng bởi mtlr06
  Số trang: 113

Quản trị kênh phân phối nước giải khát của Công ty cổ phần nước ... Đăng bởi mtlr06

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 673
⬇ Tải: 19

download now Quản trị kênh phân phối nước giải khát của Công ty cổ phần nước giải khát Saigon TRIBECO trên thị trường nội địa dưới điều kiện hội nhập kinh tế

 • Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Đầu tư và ...

  Đăng bởi levinhxd
  Số trang: 101

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Đầu tư và ... Đăng bởi levinhxd

📎 Số trang: 101
👁 Xem: 469
⬇ Tải: 20

download now Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Hà.

 • Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại công ty cổ phần Traphaco

  Đăng bởi Broker_chuyen_nghiep
  Số trang: 97

Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại công ty cổ phần Traphaco Đăng bởi Broker_chuyen_nghiep

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 1289
⬇ Tải: 25

download now Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại công ty cổ phần Traphaco

 • Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty cổ phần Traphaco ...

  Đăng bởi vungoanh
  Số trang: 96

Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty cổ phần Traphaco ... Đăng bởi vungoanh

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 1433
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty cổ phần Traphaco 1

 • Quản trị kênh phân phối mặt hàng nhôm thanh định hình trên thị ...

  Đăng bởi phongdc87
  Số trang: 96

Quản trị kênh phân phối mặt hàng nhôm thanh định hình trên thị ... Đăng bởi phongdc87

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 1097
⬇ Tải: 18

download now Quản trị kênh phân phối mặt hàng nhôm thanh định hình trên thị trường các tỉnh khu vực phía bắc của Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI

 • Quản trị kênh phân phối mặt hàng nhôm thanh định hình trên thị ...

  Đăng bởi anhnguelink
  Số trang: 95

Quản trị kênh phân phối mặt hàng nhôm thanh định hình trên thị ... Đăng bởi anhnguelink

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 943
⬇ Tải: 16

download now Quản trị kênh phân phối mặt hàng nhôm thanh định hình trên thị trường các tỉnh khu vực phía bắc của Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI 1

 • Nghiên cứu thống kê hoạt động tín dụng của sở giao dịch I ngân ...

  Đăng bởi enxa_baby
  Số trang: 94

Nghiên cứu thống kê hoạt động tín dụng của sở giao dịch I ngân ... Đăng bởi enxa_baby

📎 Số trang: 94
👁 Xem: 393
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu thống kê hoạt động tín dụng của sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam thời kỳ 1998 2004

 • Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng ...

  Đăng bởi lilytrang_2107
  Số trang: 91

Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng ... Đăng bởi lilytrang_2107

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 1469
⬇ Tải: 19

download now Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

 • Một số kiến nghị về kênh phân phối của công ty gạch Thạch Bàn.

  Đăng bởi demthuc2004-02
  Số trang: 91

Một số kiến nghị về kênh phân phối của công ty gạch Thạch Bàn. Đăng bởi demthuc2004-02

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 581
⬇ Tải: 17

download now Một số kiến nghị về kênh phân phối của công ty gạch Thạch Bàn.

 • Hoàn thiện mạng lưới kinh doanh của công ty Bê tông và Xây dựng ...

  Đăng bởi ngtienhuy
  Số trang: 90

Hoàn thiện mạng lưới kinh doanh của công ty Bê tông và Xây dựng ... Đăng bởi ngtienhuy

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 481
⬇ Tải: 17

download now Hoàn thiện mạng lưới kinh doanh của công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh tuy

 • Thực trạng và các giải pháp để hoàn thiện hệ thống kênh phân ...

  Đăng bởi tranphuonglan8_1968
  Số trang: 89

Thực trạng và các giải pháp để hoàn thiện hệ thống kênh phân ... Đăng bởi tranphuonglan8_1968

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 487
⬇ Tải: 20

download now Thực trạng và các giải pháp để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty sơn KOVA

 • Hoàn thiện công tác quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm ...

  Đăng bởi minhtullc
  Số trang: 88

Hoàn thiện công tác quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm ... Đăng bởi minhtullc

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 494
⬇ Tải: 18

download now Hoàn thiện công tác quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm DMN LH tại công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT