Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Tình hình thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư tại Sở giao ...

  Đăng bởi xautrai_omhan_chapnhan_codon8x
  Số trang: 103

Tình hình thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư tại Sở giao ... Đăng bởi xautrai_omhan_chapnhan_codon8x

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 527
⬇ Tải: 16

download now Tình hình thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam

 • Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án ...

  Đăng bởi ngoc_dixeraideur
  Số trang: 100

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án ... Đăng bởi ngoc_dixeraideur

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 178
⬇ Tải: 1

download now Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Tổng cục đầu tư phát triển

 • Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Hà Nội

  Đăng bởi tuanjp07
  Số trang: 100

Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Hà Nội Đăng bởi tuanjp07

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 721
⬇ Tải: 20

download now Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Hà Nội

 • Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án ...

  Đăng bởi trthnh369
  Số trang: 100

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án ... Đăng bởi trthnh369

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 103
⬇ Tải: 2

download now Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Tổng cục đầu tư phát triển 1

 • Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư ...

  Đăng bởi tinhtoan
  Số trang: 96

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư ... Đăng bởi tinhtoan

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 92
⬇ Tải: 5

download now Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội

 • Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân ...

  Đăng bởi haiyenvip89
  Số trang: 89

Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân ... Đăng bởi haiyenvip89

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 194
⬇ Tải: 3

download now Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư ...

  Đăng bởi vietnq88
  Số trang: 81

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư ... Đăng bởi vietnq88

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 201
⬇ Tải: 5

download now Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam

 • Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại ...

  Đăng bởi tracewzck
  Số trang: 78

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại ... Đăng bởi tracewzck

📎 Số trang: 78
👁 Xem: 509
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàng Mai

 • Tầm quan trọng của vấn đề tổ chức sản xuất trong xây dựng

  Đăng bởi ab3invest
  Số trang: 237

Tầm quan trọng của vấn đề tổ chức sản xuất trong xây dựng Đăng bởi ab3invest

📎 Số trang: 237
👁 Xem: 360
⬇ Tải: 16

download now Tầm quan trọng của vấn đề tổ chức sản xuất trong xây dựng

 • Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Đăng bởi donggiao23
  Số trang: 205

Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Đăng bởi donggiao23

📎 Số trang: 205
👁 Xem: 498
⬇ Tải: 16

download now Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp Công trình Trụ sở HĐND UBND ...

  Đăng bởi hadoan25
  Số trang: 191

Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp Công trình Trụ sở HĐND UBND ... Đăng bởi hadoan25

📎 Số trang: 191
👁 Xem: 541
⬇ Tải: 19

download now Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp Công trình Trụ sở HĐND UBND Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình

 • Phân tích tài chính có tính đến rủi ro dự án nhà máy nhiệt điện ...

  Đăng bởi buivanduc76
  Số trang: 141

Phân tích tài chính có tính đến rủi ro dự án nhà máy nhiệt điện ... Đăng bởi buivanduc76

📎 Số trang: 141
👁 Xem: 688
⬇ Tải: 17

download now Phân tích tài chính có tính đến rủi ro dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

 • Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình khai thác tuyển ...

  Đăng bởi phanthehien_vn
  Số trang: 140

Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình khai thác tuyển ... Đăng bởi phanthehien_vn

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 1218
⬇ Tải: 21

download now Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình khai thác tuyển quặng vàng gốc và các công trình phụ trợ tại mỏ vàng Minh Lương 1

 • Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình khai thác tuyển ...

  Đăng bởi tclsaigon
  Số trang: 138

Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình khai thác tuyển ... Đăng bởi tclsaigon

📎 Số trang: 138
👁 Xem: 532
⬇ Tải: 19

download now Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình khai thác tuyển quặng vàng gốc và các công trình phụ trợ tại mỏ vàng Minh Lương

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT