Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa

Loại file: pdf, docx | Số trang: 23 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 196 Kb | Thành viên upload: cuthuong1

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa được ra đời từ tháng 3/ 1996, trải qua 13 hoạt động thì công ty đã có những thành tưu vượt bậc và đang càng ngày càng phát triển.

Tổng quan tài liệu;

Chương 1

Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa

Chương 2

Tình Hình Hoạt động của công ty Thái Hòa

Chương 3

Chiến lược kinh doanh của công ty trong thơi gian tới

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 196 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chương 1

Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hũa

 

1. Sự hình thành và phát triển

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hũa được ra đời từ tháng 3/ 1996, trải qua 13 hoạt động thì công ty đã có những thành tưu vượt bậc và đang càng ngày càng phát triển. Con đường phát trển lớn mạnh của công ty được đánh giá qua các mốc sau:

  - Tháng 3/ 1996 thành lập công ty TNHH Thái Hũa

  - Tháng 6/ 1997 xây dựng nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu tại Hà Nội

  -   Thỏng12/ 1998 nhà máy chế biến ướt tại Nghệ An đi vào hoạt động và hiện nay là công ty Thái Hũa Nghệ An

  -   Tháng 10/ 1999 công ty quyết định xây dựng nhà máy chế biến ươt thứ hai tại Lâm Đồng và hiện nay là công ty Thái Hũa Lâm Đồng

  -   Tháng 9/ 2000 Xây dựng nhà máy chế biên ươt thứ ba tại khe sanh (Quảng Trị)

  -    Tháng 2/ 2003 nhậ được chứng chỉ ISO 9001-2000, và mở chi nhánh tại Sơn La

  - Sau những năm phát triển lớn mạnh không ngừng đến tháng 3/ 2003 thì công ty đã mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

  -   Thang2/ 20004 coong ty xây dựng nhà máy chế biến cà phê Lao Bảo tại Quảng trị và hiện là công ty Thái Hũa Quảng Trị.

  -   Tháng 6/ 2005 thành lập chi nhánh tại điện biên và xây dựng nhà máy cà phê tại Đồng Nai

  -    Tháng 6/ 2006 thành lập công ty Thái Hũa Lào - Việt và là công ty Thái Hũa Thừa Thiên Huế.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị doanh nghiệp
Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa được ra đời từ tháng 3/ 1996, trải qua 13 hoạt động thì công ty đã có những thành tưu vượt bậc và đang càng ngày càng phát triển. Tổng quan tài liệu; Chương 1 Quá trình hình thành và phát triển của công docx Đăng bởi
5 stars - 26079 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: cuthuong1 - 04/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa