Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc

  Đăng bởi thanhnien27
  Số trang: 145

Chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc Đăng bởi thanhnien27

📎 Số trang: 145
👁 Xem: 537
⬇ Tải: 16

download now Chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc

 • Hoàn thiện Hoạch định chiến lược marketing về kinh doanh nhà đất ...

  Đăng bởi vientrungnguyen
  Số trang: 127

Hoàn thiện Hoạch định chiến lược marketing về kinh doanh nhà đất ... Đăng bởi vientrungnguyen

📎 Số trang: 127
👁 Xem: 150
⬇ Tải: 10

download now Hoàn thiện Hoạch định chiến lược marketing về kinh doanh nhà đất của các công ty đầu tư kinh doanh nhà trên thị trường hà nội

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược ...

  Đăng bởi hovietduy
  Số trang: 114

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược ... Đăng bởi hovietduy

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 136
⬇ Tải: 10

download now Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 3

 • Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần ...

  Đăng bởi germanyhero
  Số trang: 111

Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần ... Đăng bởi germanyhero

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 503
⬇ Tải: 16

download now Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015

 • Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lơợc kinh doanh ở Công ty ...

  Đăng bởi da2330
  Số trang: 97

Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lơợc kinh doanh ở Công ty ... Đăng bởi da2330

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 404
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lơợc kinh doanh ở Công ty May Việt Tiến

 • Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Hà Nam

  Đăng bởi chunjunxo12345
  Số trang: 176

Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Hà Nam Đăng bởi chunjunxo12345

📎 Số trang: 176
👁 Xem: 509
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Hà Nam

 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ ...

  Đăng bởi vietdungtql
  Số trang: 166

Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ ... Đăng bởi vietdungtql

📎 Số trang: 166
👁 Xem: 380
⬇ Tải: 16

download now Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1

 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ ...

  Đăng bởi ngoc_ha_trang0701
  Số trang: 166

Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ ... Đăng bởi ngoc_ha_trang0701

📎 Số trang: 166
👁 Xem: 420
⬇ Tải: 16

download now Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010

 • Đổi mới và hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược quy hoạch và ...

  Đăng bởi hai_law_qn
  Số trang: 139

Đổi mới và hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược quy hoạch và ... Đăng bởi hai_law_qn

📎 Số trang: 139
👁 Xem: 303
⬇ Tải: 16

download now Đổi mới và hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược quy hoạch và chính sách thương mại ở nước ta nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại đến năm 2010

 • Chiến lược phát triển Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Trang ...

  Đăng bởi thachdat
  Số trang: 138

Chiến lược phát triển Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Trang ... Đăng bởi thachdat

📎 Số trang: 138
👁 Xem: 575
⬇ Tải: 18

download now Chiến lược phát triển Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất TP HCM CMID giai đoạn 2011 2015

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Giầy Yên Viên 1

  Đăng bởi thanhdaian
  Số trang: 136

Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Giầy Yên Viên 1 Đăng bởi thanhdaian

📎 Số trang: 136
👁 Xem: 316
⬇ Tải: 18

download now Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Giầy Yên Viên 1

 • Một số Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ...

  Đăng bởi ngoanhtuank23
  Số trang: 133

Một số Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ... Đăng bởi ngoanhtuank23

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 406
⬇ Tải: 18

download now Một số Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Hà Nội

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao ...

  Đăng bởi vothimyhuyen
  Số trang: 130

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao ... Đăng bởi vothimyhuyen

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 606
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam

 • Chiến lược kinh doanh tại Công ty Austnam – Thực trạng và những ...

  Đăng bởi thaibinhlibrary01
  Số trang: 125

Chiến lược kinh doanh tại Công ty Austnam – Thực trạng và những ... Đăng bởi thaibinhlibrary01

📎 Số trang: 125
👁 Xem: 423
⬇ Tải: 18

download now Chiến lược kinh doanh tại Công ty Austnam – Thực trạng và những đóng góp mới trong hoạch định chiến lược kinh doanh

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT