Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 68 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: lyquy201035 | Sửa đổi lần cuối: 22/03/2012

Ngày nay xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu đang ngày một phát triển trên toàn thế giới dối với các doanh nghiệp việt nam cũng vậy.Muốn hội nhập được nền kinh tế toàn cầu các doanh nghiệp không thể không áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng nào. Để kiểm soát quá trình có hệ thống hơn,nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp mình. Vả lại sản phẩm muốn vượt qua biên giới quốc gia và có vị thế ổn định trên thị trường thế giới thì phải đảm bảo một tiêu chuẩn nhất định. Khi việt nam vừa tiếp cận với các phương pháp quản lý mới thì không thể tránh được các thiếu sót và không ít các doanh nghiệp chưa tham gia áp dụng một hệ thống quản lý nào vì vậy vận dụng từ từ, một phần nào đó làm tiền đề tạo bước đệm để tiến tới áp dụng một hệ thống quản lý thích hợp là điều kiện cần thiết đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay nên nghiên cứu các nguyên tắc của quản lý chất lượng là thích hợp và các nguyên tắc này đồng bộ trong tất cả các hệ thống quản lý chất lượng nào cũng có nên tiện lợi cho việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng thích hợp trong giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp”

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

Lời nói đầu

Ngày nay xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu đang ngày một phát triển trên toàn thế giới dối với các doanh nghiệp việt nam cũng vậy. Muốn hội nhập được nền kinh tế toàn cầu các doanh nghiệp không thể không áp dụng mét hệ thống quản lý chất lượng nào. Để kiểm soát quá trình có hệ thống hơn, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp mình. Vả lại sản phẩm muốn vượt qua biên giới quốc gia và có vị thế ổn định trên thị trường thế giới thì phải đảm bảo một tiêu chuẩn nhất định. Khi việt nam vừa tiếp cận với các phương pháp quản lý mới thì không thể tránh được các thiếu sót và không Ýt các doanh nghiệp chưa tham gia áp dụng mét hệ thống quản lý nào vì vậy vận dụng từ từ, mét phần nào đó làm tiền đề tạo bước đệm để tiến tới áp dụng mét hệ thống quản lý thích hợp là điều kiện cần thiết đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay nên nghiên cứu các nguyên tắc của quản lý chất lượng là thích hợp và các nguyên tắc này đồng bộ trong tất cả các hệ thống quản lý chất lượng nào cũng có nên tiện lợi cho việc áp dụng mét hệ thống quản lý chất lượng thích hợp trong giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý chất lượng ở công ty Đồng tháp” trong chuyên đề thực tập của mình.

Kết cấu của chuyên đề gồm ba phần :

Phần I: Giới thiệu về chất lượng , quản lý chất lượng và nguyên tắc trong quản lý chất lượng .

Phần II: Thực trạng vận dụng các nguyên tắc của quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp.

Phần III: Mét sè giải pháp và kiến nghị giúp cho việc vận dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng ở công ty có hiệu quả hơn.

Cuối cùng tôi xin cám ơn TS Lê Công Hoa và chú Nguyễn Ngọc Tú cùng toàn thể các cô, các chó trong công ty đã giúp đỡ tôi thực hiện chuyên đề này. Do thời gian nghiên cứu không được dài vì vậy không thể tránh được các thiếu sót mong

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản trị chất lượng
Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp 1 Ngày nay xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu đang ngày một phát triển trên toàn thế giới dối với các doanh nghiệp việt nam cũng vậy.Muốn hội nhập được nền kinh tế toàn cầu các doanh nghiệp không thể không áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng nào. Để kiểm soát quá trình có hệ thống hơn,nâng ... docx Đăng bởi
5 stars - 141624 reviews
Thông tin tài liệu 68 trang Đăng bởi: lyquy201035 - 22/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp 1