Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Một số giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng hệ thống HACCP Một ...

  Đăng bởi wisebull
  Số trang: 120

Một số giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng hệ thống HACCP Một ... Đăng bởi wisebull

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 16
⬇ Tải: 6

download now Một số giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng hệ thống HACCP Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP xác định và kiểm soát các mối nguy trong các doanh nghiệp chế biến kinh doanh hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội

 • Giải thưởng chất lượng Việt Nam tại các doanh nghiệp nước ta

  Đăng bởi vuhuycuong1012
  Số trang: 116

Giải thưởng chất lượng Việt Nam tại các doanh nghiệp nước ta Đăng bởi vuhuycuong1012

📎 Số trang: 116
👁 Xem: 67
⬇ Tải: 6

download now Giải thưởng chất lượng Việt Nam tại các doanh nghiệp nước ta

 • Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng ...

  Đăng bởi tnguyentan
  Số trang: 114

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng ... Đăng bởi tnguyentan

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 480
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng công ty Bia Rượu NGK Hà Nội

 • Hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn ...

  Đăng bởi caotocsieutocdocaotoc
  Số trang: 108

Hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn ... Đăng bởi caotocsieutocdocaotoc

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 381
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn Văn Miếu

 • Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ...

  Đăng bởi haiha2097
  Số trang: 98

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ... Đăng bởi haiha2097

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 85
⬇ Tải: 1

download now Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 tại Công ty da giày Hà Nội 1

 • Chất lượng sản phẩm với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ...

  Đăng bởi tinhyeu_hong
  Số trang: 86

Chất lượng sản phẩm với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ... Đăng bởi tinhyeu_hong

📎 Số trang: 86
👁 Xem: 474
⬇ Tải: 16

download now Chất lượng sản phẩm với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Bánh kẹo Hải Hà 1

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN đối với siêu thị ...

  Đăng bởi hoangthanhitc
  Số trang: 16

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN đối với siêu thị ... Đăng bởi hoangthanhitc

📎 Số trang: 16
👁 Xem: 508
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN đối với siêu thị trên địa bàn Hà Nội

 • Nghiên cứu áp dụng Giải thưởng chất lượng Việt Nam vào các doanh ...

  Đăng bởi phaleaoanh776

Nghiên cứu áp dụng Giải thưởng chất lượng Việt Nam vào các doanh ... Đăng bởi phaleaoanh776

📎
👁 Xem: 120
⬇ Tải: 12

download now Nghiên cứu áp dụng Giải thưởng chất lượng Việt Nam vào các doanh nghiệp

 • Giải thưởng chất lượng Việt Nam tại các doanh nghiệp nước ta 1

  Đăng bởi No1MarketWatch

Giải thưởng chất lượng Việt Nam tại các doanh nghiệp nước ta 1 Đăng bởi No1MarketWatch

📎
👁 Xem: 148
⬇ Tải: 13

download now Giải thưởng chất lượng Việt Nam tại các doanh nghiệp nước ta 1

 • Phương hướng tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để nhằm thúc ...

  Đăng bởi duongtunga5
  Số trang: 1622

Phương hướng tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để nhằm thúc ... Đăng bởi duongtunga5

📎 Số trang: 1622
👁 Xem: 528
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân ở Việt Nam phát triển.

 • Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ...

  Đăng bởi thanh26780
  Số trang: 217

Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ... Đăng bởi thanh26780

📎 Số trang: 217
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà 1

 • Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ...

  Đăng bởi thanhduy2002
  Số trang: 217

Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ... Đăng bởi thanhduy2002

📎 Số trang: 217
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà 1

 • Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ...

  Đăng bởi quamit2002
  Số trang: 217

Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ... Đăng bởi quamit2002

📎 Số trang: 217
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà 1

 • Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ...

  Đăng bởi binh_nguyenthuy
  Số trang: 217

Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công ... Đăng bởi binh_nguyenthuy

📎 Số trang: 217
👁 Xem: 417
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT