Tài liệu học tập môn học: quản lý Nhà nước về xã hội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 37 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 154 Kb | Thành viên chia sẻ: tienhai_vuthu | Sửa đổi lần cuối: 01/01/2012

Quản lý Nhà nước đối với xã hội là quá trình tác động, điều chỉnh của Nhà nước đối với các hoạt động xã hội, nhằm ổn định trật tự xã hội và phát triển xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Quá trình tác động, điều chỉnh của Nhà nước được hiểu:

- Là quá trình vận dụng các quy luật vận động xu hướng phát triển của xã hội để Nhà nước hoạch định chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội.

- Là việc vận dụng các phương pháp thích hợp tác động đến con người, xã hội trong từng thời kỳ để đạt được tốc độ phát triển cao nhất.

- Là quá trình thực hiện và điều chỉnh các biện pháp quản lý thích hợp nhằm ổn định, duy trì trật tự và phát triển xã hội

Kết cấu chuyên đề:

Chương I: Quản lý Nhà nước đối với các vấn đề xã hội

Chương II: Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Chương III: Quản lý Nhà nước về văn hoá

Chương IV: Quản lý nhà nước về giáo dục

Chương V: quản lý nhà nước về y tế

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 154 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Trường chính trị

 

----------*&*----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu học tập

Môn học: quản lý Nhà nước về xã hội

(Chương trình trung cấp hành chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4 năm2005

 

 

Mục lục

 

 

              Trang

Chương I: Quản lý Nhà nước đối với các vấn đề xã hội               2

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản lý nhà nước
Tài liệu học tập môn học: quản lý Nhà nước về xã hội Quản lý Nhà nước đối với xã hội là quá trình tác động, điều chỉnh của Nhà nước đối với các hoạt động xã hội, nhằm ổn định trật tự xã hội và phát triển xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Quá trình tác động, điều chỉnh của Nhà nước được hiểu: - Là quá trình vận dụng các quy luật vận ... docx Đăng bởi
5 stars - 43660 reviews
Thông tin tài liệu 37 trang Đăng bởi: tienhai_vuthu - 01/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tài liệu học tập môn học: quản lý Nhà nước về xã hội