Chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 99 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên chia sẻ: bui_ngoc_giang | Sửa đổi lần cuối: 25/05/2012

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương 2: Thực trạng chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện nay

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 1
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản lý nhà nước
Chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 1 Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chương 2: Thực trạng chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chức năng kinh tế của Nhà ... docx Đăng bởi
5 stars - 152 reviews
Thông tin tài liệu 99 trang Đăng bởi: bui_ngoc_giang - 25/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 1