Chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở đảng bộ tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn hiện nay thực trạng và giải pháp 1

Chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở đảng bộ tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn hiện nay thực trạng và giải pháp 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 91 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên chia sẻ: developer112233 | Sửa đổi lần cuối: 19/07/2012

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản lý nhà nước
Chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở đảng bộ tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn hiện nay thực trạng và giải pháp 1 docx Đăng bởi
5 stars - 116 reviews
Thông tin tài liệu 91 trang Đăng bởi: developer112233 - 19/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2014 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở đảng bộ tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn hiện nay thực trạng và giải pháp 1