Tình hình phát triển dân số của thế giới và Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: minhha042004 | Sửa đổi lần cuối: 27/04/2012

Dân số đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Và sự gia tăng dân số đang là nỗi lo của toàn thế giới nói chung và đất nước Việt Nam ta nói riêng. Dân số có ảnh hưởng rất to lớn tới đời sống, sinh hoạt và sự phát triển của mỗi quốc gia trên thế giới. Vậy thì đ• có ai hiểu gì về dân số chưa? Đ• có ai từng đặt ra câu hỏi: Sự gia tăng dân số là như thế nào chưa? Để giải đáp những thắc mắc đó, quyển tập này sẽ giúp chúng ta phần nào hiểu rõ và nắm vững hơn về điều đó để từ đấy mỗi người trong chúng ta có thể góp phần làm giảm tỷ lệ gia tăng dân số, xây dựng đất nước và thế giới có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vững bền hơn và hạnh phúc hơn

Kết cấu đề tài:

Phần I : Tình hình phát triển dân số của thế giới và Việt Nam

Phần II : Hậu quả của gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống

Phần III: Chính sách dân số của Đảng và nhà nước ta

Phần IV: Một số những hình ảnh về cuộc sống của người dân Việt Nam

Phần V: Những câu chuyện về nguyên nhân của sự gia tăng dân số

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU              4

PHẦN I : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT Nam              5

A. Thế giới              5

1. Lịch sử phát triển dân số của thế giới              5

2. Tình hình gia tăng dân số của các khu vực trên thế giới.              7

3. Quá trình đô thị hoá trên thế giới.              11

B - Tình hình phát triển dân số của Việt Nam              14

1. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám              14

2. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám.              14

3. Sù phát triển dân số Việt Nam trong thập kỷ qua.              14

4. Các vấn đề về dân số của Việt Nam.              15

5. Quá trình đô thị hoá ở nước ta.              16

PHẦN II : HẬU QUẢ CỦA GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG               18

1. Gia tăng dân số và thu nhập bình quân đầu người.              19

2. Gia tăng dân số và lương thực thực phẩm.              20

3. Gia tăng dân số và công ăn việc làm.              21

4. Gia tăng dân số và giáo dục.              22

5. Gia tăng dân số và môi trường.              24

PHẦN III: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA. MÉT SÈ PHƯƠNG PHÁP GIẢM TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC DÂN SỐ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC.              30

1 - Chính sách dân số của Đảng và Nhà nước ta.              30

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản lý dân số
Tình hình phát triển dân số của thế giới và Việt Nam Dân số đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Và sự gia tăng dân số đang là nỗi lo của toàn thế giới nói chung và đất nước Việt Nam ta nói riêng. Dân số có ảnh hưởng rất to lớn tới đời sống, sinh hoạt và sự phát triển của mỗi quốc gia trên thế giới. Vậy thì đ• có ai hiểu gì về dân số chưa? Đ• có ... docx Đăng bởi
5 stars - 122035 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: minhha042004 - 27/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình phát triển dân số của thế giới và Việt Nam