Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 192

Thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 192
👁 Xem: 677
⬇ Tải: 18

download now Thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng của Công ty Cổ phần ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 153

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng của Công ty Cổ phần ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 153
👁 Xem: 489
⬇ Tải: 17

download now Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng của Công ty Cổ phần phần mềm GoldstarVietNam

 • Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 125

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 125
👁 Xem: 161
⬇ Tải: 13

download now Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình

 • Tối ưu hóa mạng di động GSM

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 124

Tối ưu hóa mạng di động GSM Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 124
👁 Xem: 446
⬇ Tải: 19

download now Tối ưu hóa mạng di động GSM

 • Hoạt động quản lý sau nhượng quyền thương mại ở Công ty Siêu thị ...

  Đăng bởi meohen80
  Số trang: 119

Hoạt động quản lý sau nhượng quyền thương mại ở Công ty Siêu thị ... Đăng bởi meohen80

📎 Số trang: 119
👁 Xem: 212
⬇ Tải: 3

download now Hoạt động quản lý sau nhượng quyền thương mại ở Công ty Siêu thị Hà Nội trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp

 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán thu - chi Ngân ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 117

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán thu - chi Ngân ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 117
👁 Xem: 173
⬇ Tải: 2

download now Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán thu - chi Ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại Kho bạc nhà nước NaHang

 • Thực trạng và giải pháp công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại ...

  Đăng bởi meohen80
  Số trang: 115

Thực trạng và giải pháp công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại ... Đăng bởi meohen80

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 192
⬇ Tải: 1

download now Thực trạng và giải pháp công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại Cục hải quan Thành phố Hà Nội

 • Cải tiến công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi ...

  Đăng bởi meohen80
  Số trang: 114

Cải tiến công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi ... Đăng bởi meohen80

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 144
⬇ Tải: 10

download now Cải tiến công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách sạn Bộ Quốc Phòng

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 113

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách sạn Bộ Quốc Phòng Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 242
⬇ Tải: 2

download now Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách sạn Bộ Quốc Phòng

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiền gửi tại chi nhánh ngân ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 113

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiền gửi tại chi nhánh ngân ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 163
⬇ Tải: 3

download now Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh

 • Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 113

Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 196
⬇ Tải: 12

download now Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý công văn tại Trung tâm Hệ ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 111

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý công văn tại Trung tâm Hệ ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 165
⬇ Tải: 11

download now Xây dựng hệ thống thông tin quản lý công văn tại Trung tâm Hệ thống Thông tin Viễn thông - Chính phủ FPT Information System Telecom and Government FIS TEG

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách sạn Bộ Quốc Phòng

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 111

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách sạn Bộ Quốc Phòng Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 19
⬇ Tải: 13

download now Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách sạn Bộ Quốc Phòng

 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý kho sách Nhà xuất ...

  Đăng bởi niwoainiai
  Số trang: 110

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý kho sách Nhà xuất ... Đăng bởi niwoainiai

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 180
⬇ Tải: 9

download now Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý kho sách Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT