Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Giáo trình Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành

  Đăng bởi quynhhoa_nasb
  Số trang: 207

Giáo trình Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành Đăng bởi quynhhoa_nasb

📎 Số trang: 207
👁 Xem: 1607
⬇ Tải: 19

download now Giáo trình Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành

 • Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành

  Đăng bởi otxinh88
  Số trang: 199

Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành Đăng bởi otxinh88

📎 Số trang: 199
👁 Xem: 589
⬇ Tải: 17

download now Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành

 • Những giải pháp quản lý vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu thuỷ sản ...

  Đăng bởi Longtainhan88
  Số trang: 119

Những giải pháp quản lý vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu thuỷ sản ... Đăng bởi Longtainhan88

📎 Số trang: 119
👁 Xem: 564
⬇ Tải: 16

download now Những giải pháp quản lý vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu thuỷ sản Việt nam đến năm 2010

 • Nghiên cứu khoa học đề tài

  Đăng bởi pkiutrinh
  Số trang: 118

Nghiên cứu khoa học đề tài Đăng bởi pkiutrinh

📎 Số trang: 118
👁 Xem: 1016
⬇ Tải: 17

download now Nghiên cứu khoa học đề tài

 • Thu hút vốn đầu tư tư nhân phát triển mạng lưới tài chính vi mô ...

  Đăng bởi thuy_trieu_tim
  Số trang: 104

Thu hút vốn đầu tư tư nhân phát triển mạng lưới tài chính vi mô ... Đăng bởi thuy_trieu_tim

📎 Số trang: 104
👁 Xem: 442
⬇ Tải: 16

download now Thu hút vốn đầu tư tư nhân phát triển mạng lưới tài chính vi mô nhằm hỗ trợ công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam

 • Phân tích năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến thực ...

  Đăng bởi orbitck
  Số trang: 95

Phân tích năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến thực ... Đăng bởi orbitck

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 531
⬇ Tải: 16

download now Phân tích năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam – sử dụng phương pháp tiếp cận phi tham số chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật

 • Bài Giảng kinh tế vi mô

  Đăng bởi doanquangson
  Số trang: 93

Bài Giảng kinh tế vi mô Đăng bởi doanquangson

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 487
⬇ Tải: 17

download now Bài Giảng kinh tế vi mô

 • Sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở nhằm kiềm chế lạm phát ở ...

  Đăng bởi loicu20102010
  Số trang: 90

Sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở nhằm kiềm chế lạm phát ở ... Đăng bởi loicu20102010

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 1112
⬇ Tải: 18

download now Sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở nhằm kiềm chế lạm phát ở Việt Nam

 • Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh ...

  Đăng bởi sonlc
  Số trang: 87

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh ... Đăng bởi sonlc

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 534
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH máy tính Phú Cường

 • Phát triển kinh tế tư nhân những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Đăng bởi nuocngua
  Số trang: 85

Phát triển kinh tế tư nhân những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam Đăng bởi nuocngua

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 527
⬇ Tải: 16

download now Phát triển kinh tế tư nhân những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

 • Hoàn thiện cụng tác tập hợp chi phớ SX và tính gía thành SP

  Đăng bởi iupnvn76
  Số trang: 82

Hoàn thiện cụng tác tập hợp chi phớ SX và tính gía thành SP Đăng bởi iupnvn76

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 454
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện cụng tác tập hợp chi phớ SX và tính gía thành SP

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực ...

  Đăng bởi hongbangboy
  Số trang: 81

Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực ... Đăng bởi hongbangboy

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 518
⬇ Tải: 17

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn của công ty Dầu nhờn Petrolimex 1

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực ...

  Đăng bởi tuanceo1
  Số trang: 81

Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực ... Đăng bởi tuanceo1

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 534
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn của công ty Dầu nhờn Petrolimex

 • Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán khách hàng và ...

  Đăng bởi hangbebong
  Số trang: 68

Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán khách hàng và ... Đăng bởi hangbebong

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 414
⬇ Tải: 16

download now Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán khách hàng và Nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông á

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT