Tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 149 Kb | Thành viên upload: luucamthuy1804

Khi nhỡn lại về 20 năm công cuộc đổi mới ở nước ta, Đảng ta nhận định: Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đó đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Bờn cạnh những thành tựu to lớn đó, Đảng ta cũng chỉ rừ những khuyết điểm, yếu kộm như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũn kộm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Cơ chế, chính sách về văn hóa - xó hội chậm đổi mới; nhiều vấn đề xó hội bức xỳc chưa được giải quyết tốt.Một trong những khuyết điểm yếu kém của lĩnh vực xó hội là tỡnh hỡnh tai nạn giao thụng vẫn cũn nghiờm trọng.Hiện nay tai nạn giao thụng nhất là tai nạn giao thụng đường bộ đang là vấn đề bức xúc của toàn xó hội.Chúng ta đó cú nhiếu giải pháp để lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ tuy nhiờn tai nạn giao thông đường bộ vẫn không giảm và cú xu hướng tăng lên.

Vậy đâu là nguyên nhân của tỡnh trạng tai nạn giao thông có xu hướng tăng lên?Cỏc giải phỏp nào để thực sự giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ?

Là học viờn của lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh khoỏ 1, ý thức được tầm quan trọng của việc giảm

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 149 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

TR­ỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA TRIẾT HỌC & KHXH

***************

 

 

 

TIỂU LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TRIẾT HỌC

 

 

 

TÊN TIỂU LUẬN :

 


TAI NẠN GIAO THễNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

 

 

 

                                            Họ và tên học viên thực hiện : Vũ Tiến Huy

                                            Lớp : Sau Đại Học – MSV : CHK 1013

                                            Giáo viên h­ớng dẫn : GS. TS Lê Hữu Tầng

 

 

 

 

 

 

            

HÀ NỘI THÁNG 03 NĂM 2007

 

 

 

LỜI NểI ĐẦU

 

Khi nhìn lại về 20 năm công cuộc đổi mới ở nước ta, Đảng ta nhận định: Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Bên cạnh những thành tựu to ln đó, Đảng ta cũng chỉ rõ nhng khuyết điểm, yếu kém như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kinh tế vĩ mô
Tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp Khi nhỡn lại về 20 năm công cuộc đổi mới ở nước ta, Đảng ta nhận định: Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đó đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Bờn cạnh những docx Đăng bởi
5 stars - 38469 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: luucamthuy1804 - 19/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp