Lý thuyết tài chính tiền tệ hướng tới tự do hoá lãi suất

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: nhoc_tieuyeusanhdieu_ql92

PHẦN I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM

PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUÁ TRÌNH TIẾN TỚI TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT

PHẦN I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ


Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ - hướng tới tự do hoá lãi suất

MỤC LỤC

MỤC LỤC              1

LỜI MỞ ĐẦU              2

PHN NI DUNG              2

PHẦN I              2

Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ              2

LÃI SUẤT              2

1.Lãi suất              3

1.1. Một số khái niệm về lãi suất              3

1.2. Vai trò của lãi suất              4

1.2.1. Lãi suất với sự phân bổ các nguồn lực              4

1. 2. 3 Lãi suất với đầu tư              5

1.2.4. Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu              6

1. 2. 5 Lãi suất với lạm phát              6

1. 3. Tự do húa lãi suất              7

1. 3. 1. Những bất lợi của cơ chế kiểm soát lãi suất trực tiếp              7

1. 3. 2. Lý luận chung về tự do hoá lãi suất              8

1. 3.3. Tại sao phải tiến hành tự do hoá lãi suất              9

PHẦN II              11

THỰC TRẠNG TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM              11

2.1. Quá trình thực hiện tự do húa lãi suất ở Việt Nam.              11

2.2. Việt Nam thực hiện tự do húa lãi suất theo hình thức tiệm tiến              12

2.3. Liệu tốc độ điều tiết lãi suất của Việt nam trong thời gian qua có quá chậm?              13

2.4. Đánh giá những thành công và hạn chế của việc hướng tới tự do húa lãi suất.              14

2.4.1.Những thành công.              14

2.4.2.Những hạn chế của cơ chế lãi suất trong thời kỳ đổi mới.              15

PHẦN III.              18

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUÁ TRÌNH TIẾN TỚI TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT              18

3.1. Kinh nghiệm của các nước trong quá trỡnh thực hiện tự do hoá lãi suất.              18

3.2. Những điều kiện để tự do hoá lãi suất thành công ở Việt Nam.              20

3.3. Một số giải pháp để tiến hành tự do hoá lãi suất ở Việt Nam.              21

KẾT LUẬN              23

TÀI LIỆU THAM KHẢO              23

SV: Tạ Thị Trang                                                                    Lớp: Ngân hàng K10

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kinh tế vĩ mô
Lý thuyết tài chính tiền tệ hướng tới tự do hoá lãi suất PHẦN I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT PHẦN II: THỰC TRẠNG TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUÁ TRÌNH TIẾN TỚI TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT PHẦN I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT docx Đăng bởi
5 stars - 150801 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: nhoc_tieuyeusanhdieu_ql92 - 12/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lý thuyết tài chính tiền tệ hướng tới tự do hoá lãi suất