Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn , phân tích rủi ro doanh nghiệp, phân tích BCLCTT

Loại file: pdf, docx | Số trang: 59 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 206 Kb | Thành viên upload: anhcuame

BCTC là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, BCTC vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

Hệ thống BCTC của các doanh nghiệp được lập với mục đích sau:

- Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

- Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai.

BCTC có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến BCTC trên một giác độ khác nhau, song

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 3872
Lượt tải: 17
Số trang: 59
Kích thước: 206 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp                                                Phạm Ngọc Ba K37 - 21. 16

 

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. 1 Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc lập BCTC

1.1.1. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính.

BCTC là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong mét thời kỳ nhất định. Do đó, BCTC vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

Hệ thống BCTC của các doanh nghiệp được lập với mục đích sau:

 

- Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong mét kỳ kế toán.

- Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai.

BCTC có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sù quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến BCTC trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình.

- Với nhà quản lý doanh nghiệp, BCTC cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau mét kỳ hoạt động, trên cơ sở đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sù phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn , phân ...

  Đăng bởi: anhcuame Số trang: 59

Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn , phân ...

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 3872
⬇ Lượt tải: 17

download now Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn , phân tích rủi ro doanh nghiệp, phân tích BCLCTT

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình ...

  Đăng bởi: nghtnguyen Số trang: | Số trang: 94

Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Lượt xem: 164
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình quản lý vốn sản xuất kinh doanh của công ty 20 tổng cục hậu cần

 • Phân tích ngành thủy sản việt nam ứng dụng mô hình apt trong ...

  Đăng bởi: bluusi5 Số trang: | Số trang: 89

Phân tích ngành thủy sản việt nam ứng dụng mô hình apt trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Lượt xem: 59
⬇ Lượt tải: 11

download now Phân tích ngành thủy sản việt nam ứng dụng mô hình apt trong phân tích rủi ro ngành

 • Phân tích tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty ...

  Đăng bởi: longht09 Số trang: | Số trang: 67

Phân tích tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Lượt xem: 274
⬇ Lượt tải: 18

download now Phân tích tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty cà phê Việt Thắng

 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp ...

  Đăng bởi: trauhose Số trang: | Số trang: 94

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Lượt xem: 294
⬇ Lượt tải: 17

download now Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt nam

 • Phân tích tình hình kinh doanh và ứng dụng TMDT tại công ty Tầm ...

  Đăng bởi: broker_pro88 Số trang: | Số trang: 29

Phân tích tình hình kinh doanh và ứng dụng TMDT tại công ty Tầm ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 288
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tình hình kinh doanh và ứng dụng TMDT tại công ty Tầm Cao

 • Tình hình tài chính và phân tích tài chính của công ty vinamilk

  Đăng bởi: thelong_it88 Số trang: | Số trang: 36

Tình hình tài chính và phân tích tài chính của công ty vinamilk

📎 Số trang: | Số trang: 36
👁 Lượt xem: 389
⬇ Lượt tải: 20

download now Tình hình tài chính và phân tích tài chính của công ty vinamilk

 • Phân tích Tài chính doanh nghiệp của Cty Disney

  Đăng bởi: tuyetnhung2002_vt Số trang: | Số trang: 38

Phân tích Tài chính doanh nghiệp của Cty Disney

📎 Số trang: | Số trang: 38
👁 Lượt xem: 261
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích Tài chính doanh nghiệp của Cty Disney

Kinh tế Kinh tế thương mại
Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn , phân tích rủi ro doanh nghiệp, phân tích BCLCTT BCTC là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển docx Đăng bởi
5 stars - 32384 reviews
Thông tin tài liệu 59 trang Đăng bởi: anhcuame - 07/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn , phân tích rủi ro doanh nghiệp, phân tích BCLCTT