Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà

  Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x
  Số trang: 169

QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x

📎 Số trang: 169
👁 Xem: 149
⬇ Tải: 13

download now QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà

 • Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN

  Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x
  Số trang: 161

Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x

📎 Số trang: 161
👁 Xem: 143
⬇ Tải: 4

download now Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN

 • Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN

  Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x
  Số trang: 109

Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 150
⬇ Tải: 11

download now Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN

 • XK gạo của VN theo quan điểm Mar - Mix

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 101

XK gạo của VN theo quan điểm Mar - Mix Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 101
👁 Xem: 154
⬇ Tải: 9

download now XK gạo của VN theo quan điểm Mar - Mix

 • QL chất lượng toàn diện

  Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x
  Số trang: 96

QL chất lượng toàn diện Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 162
⬇ Tải: 3

download now QL chất lượng toàn diện

 • Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 94

Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 94
👁 Xem: 124
⬇ Tải: 13

download now Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ

 • QL vốn SXKD tại cty 20 - Tổng cục hậu cần

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 94

QL vốn SXKD tại cty 20 - Tổng cục hậu cần Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 94
👁 Xem: 157
⬇ Tải: 9

download now QL vốn SXKD tại cty 20 - Tổng cục hậu cần

 • Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 92

Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 92
👁 Xem: 159
⬇ Tải: 9

download now Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN

 • GDP

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 90

GDP Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 145
⬇ Tải: 4

download now GDP

 • XK chè ở cty AGREXPORT HN

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 89

XK chè ở cty AGREXPORT HN Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 175
⬇ Tải: 6

download now XK chè ở cty AGREXPORT HN

 • Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 89

Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 125
⬇ Tải: 5

download now Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT

 • XD thương hiệu cho cty CP Hương Sen

  Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x
  Số trang: 88

XD thương hiệu cho cty CP Hương Sen Đăng bởi nhoclun_choiboi_nd_9x

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 179
⬇ Tải: 3

download now XD thương hiệu cho cty CP Hương Sen

 • Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 87

Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 166
⬇ Tải: 13

download now Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN

 • Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN

  Đăng bởi duckhoa01
  Số trang: 86

Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN Đăng bởi duckhoa01

📎 Số trang: 86
👁 Xem: 170
⬇ Tải: 8

download now Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT