Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • XK cafe

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 75

XK cafe Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 75
👁 Xem: 87
⬇ Tải: 9

download now XK cafe

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm may mặc xuất khẩu của ...

  Đăng bởi thuoctinhyeuvn
  Số trang: 75

Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm may mặc xuất khẩu của ... Đăng bởi thuoctinhyeuvn

📎 Số trang: 75
👁 Xem: 126
⬇ Tải: 7

download now Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần May Thăng Long trên thị trường Mỹ

 • “Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ...

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 74

“Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ... Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 74
👁 Xem: 20
⬇ Tải: 5

download now “Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Hà Nam

 • Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN ...

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 74

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN ... Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 74
👁 Xem: 105
⬇ Tải: 12

download now Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN các tỉnh phía Bắc

 • NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 74

NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 74
👁 Xem: 101
⬇ Tải: 7

download now NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì

 • XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 73

XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 73
👁 Xem: 97
⬇ Tải: 10

download now XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch

 • XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 73

XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 73
👁 Xem: 129
⬇ Tải: 6

download now XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM

 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công Ty CP VINACAP

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 73

Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công Ty CP VINACAP Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 73
👁 Xem: 197
⬇ Tải: 16

download now Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công Ty CP VINACAP

 • Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông ...

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 71

Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông ... Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 71
👁 Xem: 112
⬇ Tải: 8

download now Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc

 • Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 71

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 71
👁 Xem: 154
⬇ Tải: 3

download now Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA

 • “Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công Ty CP VINACAP

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 71

“Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công Ty CP VINACAP Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 71
👁 Xem: 20
⬇ Tải: 10

download now “Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công Ty CP VINACAP

 • Nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương ...

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 70

Nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương ... Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 70
👁 Xem: 66
⬇ Tải: 6

download now Nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam_ Chi nhánh Hà Thành – Thực trạng và giải pháp

 • XK lao động

  Đăng bởi thinhtran
  Số trang: 69

XK lao động Đăng bởi thinhtran

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 71
⬇ Tải: 10

download now XK lao động

 • Hiệp định TM Việt - Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 69

Hiệp định TM Việt - Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 98
⬇ Tải: 3

download now Hiệp định TM Việt - Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT