Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của ...

  Đăng bởi thuoctinhyeuvn
  Số trang: 91

Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của ... Đăng bởi thuoctinhyeuvn

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 106
⬇ Tải: 6

download now Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời kỳ hội nhập WTO

 • Một số đề xuất hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái nhằm thúc ...

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 90

Một số đề xuất hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái nhằm thúc ... Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 82
⬇ Tải: 3

download now Một số đề xuất hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở việt nam

 • Sự biến động của tỷ giá hối đoái và tác động của nó tới hoạt ...

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 88

Sự biến động của tỷ giá hối đoái và tác động của nó tới hoạt ... Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 105
⬇ Tải: 2

download now Sự biến động của tỷ giá hối đoái và tác động của nó tới hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010

 • XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 87

XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 78
⬇ Tải: 3

download now XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD

 • Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh ...

  Đăng bởi thuoctinhyeuvn
  Số trang: 86

Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh ... Đăng bởi thuoctinhyeuvn

📎 Số trang: 86
👁 Xem: 125
⬇ Tải: 5

download now Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh thương mại quốc tế của Việt Nam

 • Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch ...

  Đăng bởi thuoctinhyeuvn
  Số trang: 84

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch ... Đăng bởi thuoctinhyeuvn

📎 Số trang: 84
👁 Xem: 128
⬇ Tải: 10

download now Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO

 • Tác động tiêu cực của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động ...

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 84

Tác động tiêu cực của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động ... Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 84
👁 Xem: 140
⬇ Tải: 11

download now Tác động tiêu cực của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới

 • XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 83

XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 117
⬇ Tải: 3

download now XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ

 • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ...

  Đăng bởi nguoiklamat
  Số trang: 82

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ... Đăng bởi nguoiklamat

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 92
⬇ Tải: 6

download now Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà

 • XK

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 82

XK Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 108
⬇ Tải: 3

download now XK

 • VN - Hoa Kì

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 81

VN - Hoa Kì Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 127
⬇ Tải: 12

download now VN - Hoa Kì

 • CN và phát triển CN tại HN

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 81

CN và phát triển CN tại HN Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 99
⬇ Tải: 2

download now CN và phát triển CN tại HN

 • XK

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 81

XK Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 17
⬇ Tải: 12

download now XK

 • AFTA

  Đăng bởi fd_hung_vibank
  Số trang: 81

AFTA Đăng bởi fd_hung_vibank

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 126
⬇ Tải: 9

download now AFTA

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT