thực trạng và giải pháp của công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại hải quan tp hà nội trong xu thế hội nhập

Loại file: pdf, docx | Số trang: 76 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: xuandoan164

Trong những năm vừa qua đất nước ta ổn định về chính trị và xã hội, kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng, giao lưu quốc tế đã được mở rộng, công cuộc cải cách hành chính phát triển nổi bật, đặc biệt là những định hướng phát triển kinh tế và xã hội đưa ra trong nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra, như đa phương hoá, đa dạng hoá các mối quan hệ . Việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại, đây chính là bước tiến quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thủ đô.

Ngoài ra chúng ta còn phải nhắc tới những bước tiến quan trọng trong ngành Hải quan, như quy chế hoá, quy trình hoá, thống nhất hoá hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và xây dựng lực lượng đội ngũ Hải quan vững mạnh, song song với các hoạt động nổi bật này là việc thực thi Hiệp định Thương mại Việt Mỹ góp phần đáng kể trong việc đảy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, xuất khẩu và nhập khẩu sang các nước Châu âu.

Thủ đô Hà nội là đầu não chính trị, văn hoá khoa học kỹ thuật và trung tâm thương mại giao dịch quốc tế lớn của cả nước, vị trí quan trọng này sẽ giúp cho Hà nội tăng cường chức năng buôn bán thương mại nhưng cũng đồ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1838
Lượt tải: 20
Số trang: 76

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Khoá luận tốt nghiệp

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU  

Trang

Ch­ương I: Khái quát về buôn lậu và gian lận th­­ương mại 

 

5

   1. Khái niệm và các hình thức biểu hiện của Buôn lậu và gian lận th­ương mại 

9

1. 1 Khái niệm

9

               1. 2 Phân biệt giữa Buôn lậu và Gian lận th­­ương mại

14

               1. 3 Các hình thức Buôn lậu và gian lận th­­ương mại th­ường gặp trong lĩnh vực hải quan

15

    2. Hậu quả của Buôn lậu và gian lận th­­ương mại

23

              2. 1 Hậu quả của Buôn lậu và gian lận th­­ương mại đối với nền kinh tế quốc dân

23

              2. 2 Hậu quả của Buôn lậu và gian lận th­­ương mại đối với văn hoá xã hội

23

              2. 3 Hậu quả của Buôn lậu và gian lận th­­ương mại đối với an ninh chính trị

25

   3. Cơ sở pháp lý cho hoạt động chống Buôn lậu và gian lận thương mại

26

             3. 1 Các qui định quốc tế về chống Buôn lậu và gian lận th­­ương mại trong lĩnh vực hải quan

26

            3. 2 Các qui định của Việt nam đối với hoạt động chống buôn lậu th­ương

32

 

Ch­­ương II: Thực trạng và nguyên nhân của buôn lậu và gian lận thương mại tại hải quan TP Hà nội

 

 

34

1. Giới thiệu về Hải quan TP Hà Nội

34

1. 1   Cục Hải quan TP Hà Nội

34

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • thực trạng và giải pháp của công tác chống buôn lậu và gian lận ...

  Đăng bởi: xuandoan164 Số trang: 76

thực trạng và giải pháp của công tác chống buôn lậu và gian lận ...

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 1838
⬇ Lượt tải: 20

download now thực trạng và giải pháp của công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại hải quan tp hà nội trong xu thế hội nhập

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập ...

  Đăng bởi: sungsam61 Số trang: | Số trang: 100

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 367
⬇ Lượt tải: 17

download now Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội 1

 • Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập ...

  Đăng bởi: HALN Số trang: | Số trang: 97

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập ...

📎 Số trang: | Số trang: 97
👁 Lượt xem: 350
⬇ Lượt tải: 17

download now Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội

 • Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại ...

  Đăng bởi: supbroker Số trang: | Số trang: 95

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 354
⬇ Lượt tải: 17

download now Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Hà Nội

 • Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh ...

  Đăng bởi: thuoctinhyeuvn Số trang: | Số trang: 86

Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh ...

📎 Số trang: | Số trang: 86
👁 Lượt xem: 149
⬇ Lượt tải: 5

download now Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh thương mại quốc tế của Việt Nam

 • Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh ...

  Đăng bởi: Tiendungnguyen019 Số trang: | Số trang: 86

Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh ...

📎 Số trang: | Số trang: 86
👁 Lượt xem: 203
⬇ Lượt tải: 16

download now Tác động của hoạt động điều tra chống buôn lậu tới kinh doanh thương mại quốc tế của Việt Nam

 • Quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng ngoại thương hải phòng ...

  Đăng bởi: redsun1119 Số trang: | Số trang: 72

Quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng ngoại thương hải phòng ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 270
⬇ Lượt tải: 17

download now Quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng ngoại thương hải phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng và giải pháp Sinh viên thực hiện

 • Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - ...

  Đăng bởi: vqtrinh1005 Số trang: | Số trang: 44

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - ...

📎 Số trang: | Số trang: 44
👁 Lượt xem: 268
⬇ Lượt tải: 17

download now Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong điều kiện Hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế Kinh tế quốc tế
thực trạng và giải pháp của công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại hải quan tp hà nội trong xu thế hội nhập Trong những năm vừa qua đất nước ta ổn định về chính trị và xã hội, kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng, giao lưu quốc tế đã được mở rộng, công cuộc cải cách hành chính phát triển nổi bật, đặc biệt là những định hướng phát triển kinh tế docx Đăng bởi
5 stars - 125996 reviews
Thông tin tài liệu 76 trang Đăng bởi: xuandoan164 - 11/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: thực trạng và giải pháp của công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại hải quan tp hà nội trong xu thế hội nhập