Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và APEC _ thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 64 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: lnphuoc165

hiểu biết của người dõn và nhất là của giới doanh nghiệp về Diễn đàn này cũn rất hạn chế, mặt khỏc xu thế liờn kết ở nhiều tầng nấc với nhiều hỡnh thức mức, độ khỏc nhau đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực. Điều này đũi hỏi một nước đang phỏt triển như Việt Nam phải đẩy mạnh cụng cuộc cải cỏch và phỏt triển về kinh tế, để tận dụng được sức mạnh của cỏc nhõn tố bờn ngoài, kết hợp với cỏc tiềm lực bờn trong, trong quỏ trỡnh hợp tỏc kinh tế - thương mại với cỏc nước khu vực chõu Á - Thỏi Bỡnh Dương, đặc biệt là với cỏc nước thành viờn APEC.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” và đến Đại hội X, Đảng ta tiếp tục khẳng định, bổ sung “Chủ động và tớch cực hội nhập kinh tế quốc tế” đó thể hiện chiến lược phỏt triển hướng ngoại của Việt Nam theo đường lối đổi mới đối ngoại độc lập, tự chủ theo tinh thần Việt Nam “sẵn sàng là bạn, là đối tỏc tin cậy của tất cả cỏc nước trong cộng đồng thế giới” phấn đấu vỡ hoà bỡnh, độc lập và phỏt triển. Xuất phỏt từ vị trớ và tầm quan trọng của APEC, việc tỡm hiểu, nghiờn cứu về Diễn đàn luụn là cụng việc cần thiết và bổ ích. Vỡ vậy, em đó chọn đề tài “Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2357
Lượt tải: 21
Số trang: 64

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

LỜI NểI ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Quan hệ kinh tế quốc tế là một trong những yếu tố cơ bản quyết định sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thế giới, các xu hướng vận động của quan hệ kinh tế quốc tế rất đa dạng, nhưng nổi bật trong giai đoạn hiện nay là hội nhập kinh tế quốc tế và hội nhập kinh tế khu vực. Quá trình hội nhập này chi phối sự phát triển của tất cả các quốc gia, có thể tạo ra những tác động tích cực cũng như gây ra tác động tiêu cực đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Là một khu vực có vị trí chính trị, kinh tế quan trọng, châu Á - Thái Bình Dương cũng không nằm ngoài xu hướng chung này. Trong mấy chục năm qua, châu Á - Thái Bình Dương đã nổi lên là một khu vực phát triển kinh tế năng động, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế và chính trị thế giới. Từ nửa cuối những năm 1980 của thế kỷ XX, để duy trì tính năng động kinh tế của khu vực, đối phó với sự canh tranh ngày càng cao về kinh tế trên thế giới, một số nước châu Á - Thái Bình Dương đã liên kết với nhau tạo ra nền thương mại và đầu tư quốc tế thông thoáng. Trong bối cảnh đó, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 11 năm 1989 tại Canberra (Australia).

Việt Nam đã là thành viên của APEC từ năm 1998, đã có nhiều cơ hội thuận lợi và nhất là những bài học kinh nghiệm về hội nhập quốc tế, nhưng cũng phải đối diện với những khó khăn thách thức rất lớn khi tham gia APEC. Do vậy, việc duy trì môi trường hoà bình ổn định và tăng cường hợp tác cùng có lợi với các nước trong khu vực có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

APEC là một thực thể đa dạng, qua hơn một thập kỷ tồn tại, phát triển đã từng bước lớn mạnh và đến nay đã có 21 thành viên với trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Đối với APEC, chúng ta đã và sẽ tiếp tục đưa ra các cam kết trong kế hoạch hành động quốc gia hàng năm, đồng thời tham gia ngày càng sâu vào

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và APEC _ thực trạng ...

  Đăng bởi: lnphuoc165 Số trang: 64

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và APEC _ thực trạng ...

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 2357
⬇ Lượt tải: 21

download now Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và APEC _ thực trạng và giải pháp

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam Asean

  Đăng bởi: manhhungwin Số trang: | Số trang: 51

Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam Asean

📎 Số trang: | Số trang: 51
👁 Lượt xem: 324
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam Asean

 • Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam Asean

  Đăng bởi: tuanuts Số trang: | Số trang: 50

Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam Asean

📎 Số trang: | Số trang: 50
👁 Lượt xem: 152
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam Asean

 • Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Thực trạng và một số giải ...

  Đăng bởi: shipping19782003 Số trang: | Số trang: 99

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Thực trạng và một số giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 99
👁 Lượt xem: 315
⬇ Lượt tải: 18

download now Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Thực trạng và một số giải pháp

 • Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Thực trạng và một số giải ...

  Đăng bởi: dung_yeuck Số trang: | Số trang: 98

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Thực trạng và một số giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Lượt xem: 349
⬇ Lượt tải: 16

download now Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Thực trạng và một số giải pháp 1

 • Châu á Thái Bình Dương chiều hướng phát triển trong tương lai và ...

  Đăng bởi: saigonchunhat Số trang: | Số trang: 75

Châu á Thái Bình Dương chiều hướng phát triển trong tương lai và ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 274
⬇ Lượt tải: 16

download now Châu á Thái Bình Dương chiều hướng phát triển trong tương lai và một số kiến nghị xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế Việt Nam APEC

 • Thực tiễn mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế tại ...

  Đăng bởi: trangialong1968 Số trang: | Số trang: 80

Thực tiễn mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực tiễn mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế tại Việt Nam

 • khả năng tham gia của APEC của Việt Nam nhằm thêm một bước đưa ...

  Đăng bởi: thamnth1988 Số trang: | Số trang: 75

khả năng tham gia của APEC của Việt Nam nhằm thêm một bước đưa ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 283
⬇ Lượt tải: 16

download now khả năng tham gia của APEC của Việt Nam nhằm thêm một bước đưa nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới và thúc đẩy hơn nữa chính sách

 • khả năng tham gia của APEC của Việt Nam nhằm thêm một bước đưa ...

  Đăng bởi: hoadn Số trang: | Số trang: 75

khả năng tham gia của APEC của Việt Nam nhằm thêm một bước đưa ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 211
⬇ Lượt tải: 16

download now khả năng tham gia của APEC của Việt Nam nhằm thêm một bước đưa nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới và thúc đẩy hơn nữa chính sách 1

Kinh tế Kinh tế quốc tế
Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và APEC _ thực trạng và giải pháp hiểu biết của người dõn và nhất là của giới doanh nghiệp về Diễn đàn này cũn rất hạn chế, mặt khỏc xu thế liờn kết ở nhiều tầng nấc với nhiều hỡnh thức mức, độ khỏc nhau đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực. Điều này đũi hỏi một nước đang phỏt triển docx Đăng bởi
5 stars - 51358 reviews
Thông tin tài liệu 64 trang Đăng bởi: lnphuoc165 - 09/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và APEC _ thực trạng và giải pháp