Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 185 Kb | Thành viên upload: ducdt

Ngày nay,xuất khẩu đã trở thành một hoạt đồng thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia,cho dù đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển, đối với một quosc gia đang phát triển như Việt Nam,hoạt đồng xuất khẩu thực sự có chiến lược trong sự có chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế,tạo tiền đề vững chắc để thực hiện công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước,bởi vậy trong chính

sách kinh tế của mình Đảng cộng sản Viể Nam đã nhiều lần khẳng định:“coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại”và coi đó là một trong ba chương trình kinh tế lớn phải tập trung thực hịên.

Là một nước với hơn 80%dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng ,trong đó mặt hàng cà phê xuất khẩu trong thời gian qua đã tạo ra nguồn ngoại tệ và là nguồn thu đáng kể cho ngân sách để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước.

Hiện nay một trong số những vấn đề quan trọng nhất của công ty cổ phần Intimex Việt Nam là làm thế nào để hoàn thiện hơn nữa quy trình thưic hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê.

Năm 2009 với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế thế giới nói chun

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 3379
Lượt tải: 25
Số trang: 19
Kích thước: 185 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Luận văn tt nghip                              khoa đào tạo quốc tế

 

MC LC

LI CM ƠN

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIấN CƯU ĐỀ TÀI

1. 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài

1. 2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài

1. 3 Các mục tiêu nghiên cứu

1. 4 Phạm vi nghiên cứu

1. 5 Một số khái niệm và phân tích nội dung của vấn đề nghiên cứu

1.5.1 Khái quát, bản chất của hợp đồng thương mại quốc tế

1.5.2 Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng

1.5.3 nội dung của hợp đồng thương mại quốc tế

1.5.3. 1Cấu trúc của một hợp đồng thương mại quốc tế

1.5.3. 2Nội dung cơ bản các điều khoản hợp đồng thương mại quốc tế:

1. 6Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu

1.6.1 Chuẩn bị hàng xuất khẩu

1.6.2 Kiểm tra hàng xuất khẩu

1.6.3Thuê phương tiện vận tải

1.6.4 Làn thủ tục hải quan

1.6.5Nhận hàng

1.6.6 Mua bảo hiệm cho hàng xuất khẩu

1.6.7 Lập chứng từ thanh toán

1.6.8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại(nếu có)

CHƯƠNG II : PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU VÀ KẾT QỦA PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUÁ TRốNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHấ CỦA CễNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

2. 1Phương pháp hệ nghiên cứu

2.1.1Phương pháp thu thập dữ liếu sơ cấp và thứ cấp

2. 2Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Intimex Việt Nam

2. 3 Tình hình hoạt đng kinh doanh của công ty những năm gần đây

2.3.1Các lĩnh vực kinh doanh vàmặt hàng kinh doanh chính của công ty

2.3.1. 1Lĩnh vực kinh doanh

2.3.1. 2Cỏc mặt hàng kinh doanh chính

2.2.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong thi gian qua

2. 4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu

2.4.1 Những yếu tố ảnh hưởng bên ngoại doanh nghiệp

2.4.2 Những yếu tố ảnh hưởng bên trong doanh nghiệp

2. 5 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần IntimexViệt Nam

2.5.1Chuẩn bị hàng xuất khẩu

2.5.2 Tập trung hàng xuất khẩu

2. 53Bao bị đóng gói hàng

2.5.4Kí mã hiệu hàng hỳa

Lý Hương Qunh SVTQ2+2 K2                                                                                                                                                                                                                  

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại ...

  Đăng bởi: ducdt Số trang: 19

Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại ...

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 3379
⬇ Lượt tải: 25

download now Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hoàn thiện việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tại Công ty XNK ...

  Đăng bởi: sunflowertd13 Số trang: | Số trang: 56

Hoàn thiện việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tại Công ty XNK ...

📎 Số trang: | Số trang: 56
👁 Lượt xem: 554
⬇ Lượt tải: 18

download now Hoàn thiện việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tại Công ty XNK Intimex

 • Những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng ...

  Đăng bởi: contraileloi0812 Số trang: | Số trang: 44

Những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng ...

📎 Số trang: | Số trang: 44
👁 Lượt xem: 242
⬇ Lượt tải: 16

download now Những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Hà Nội

 • Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu khoáng sản ...

  Đăng bởi: luonghonglan Số trang: | Số trang: 28

Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu khoáng sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 116
⬇ Lượt tải: 8

download now Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu khoáng sản sang ấn độ của công ty latca

 • Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu khoáng sản ...

  Đăng bởi: hanh_rb83 Số trang: | Số trang: 28

Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu khoáng sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 224
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu khoáng sản sang ấn độ của công ty latca 1

 • Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty cổ phần ...

  Đăng bởi: single0802 Số trang: | Số trang: 72

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty cổ phần ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 351
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng ...

  Đăng bởi: haicu58 Số trang: | Số trang: 75

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 371
⬇ Lượt tải: 17

download now Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng Xuất Nhập Khẩu tại công ty cổ phần Hà Yến

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng ...

  Đăng bởi: whatmatter1951984 Số trang: | Số trang: 66

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng ...

📎 Số trang: | Số trang: 66
👁 Lượt xem: 167
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP HANOI

Kinh tế Kinh tế quốc tế
Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam Ngày nay,xuất khẩu đã trở thành một hoạt đồng thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia,cho dù đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển, đối với một quosc gia đang phát triển như Việt Nam,hoạt đồng xuất khẩu thực sự có chiến lược trong sự có docx Đăng bởi
5 stars - 20414 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: ducdt - 25/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam