Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên và vận dụng vào điều kiện của Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 32 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 191 Kb | Thành viên upload: khanhlinh08112007

lời nói đầu

Sự hình thành và phát triển của kiểm toán ở nước ta là xuất phát từ yêu cầu khách quan, đòi hỏi của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Kiểm toán đã trở thành một công cụ đắc lực, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính, tổ chức sắp xếp nhân lực trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cũng như trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Điều cơ bản là làm sao để sử dụng hiệu qủa các nguồn lực tài chính, tài nguyên, các tài sản quốc gia tại tất cả các cơ quan, các tổ chức xã hội. Điều này đòi hỏi kiểm toán phải sớm hoàn thiện các chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì các chuẩn mực này sẽ là cơ sở, là đòn bẩy thúc đẩy sự pháp triển và đảm bảo chất lượng cho mỗi cuộc kiểm toán và hoạt động kiểm toán nói chung.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên là yếu tố quyết định có tính chất quyết định đến chất lượng cuộc kiểm toán. Vấn đề quan trọng đặt ra là phải luôn luôn nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ ng

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 989
Lượt tải: 16
Số trang: 32
Kích thước: 191 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

TRƯỜNG ĐHKTQD HN                                                                        ĐỀ ÁN MÔN HỌC 

Mục lục

                                                                                                                   Trang

LỜI NÓI ĐẦU              2

 

NỘI DUNG    3               3

I. Lý luận chung về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên              3

1.     Khái niệm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán 3              3

2.     Tính tất yếu khách quan về yêu cầu chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

     của kiểm toán viên 6              6

II. Nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên              8

1.     Tính Độc lập8              8

2. Tính chính trực10              10

3.     Khách quan 12              12

4.     Năng lực chuyên môn và tính thận trọng 13              13

5.     Tính bí mật nghề nghiệp (bảo mật) 15              15

6.     Tư cách nghề nghiệp 17              17

7.     Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn 18              18

III. Việc vận dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán vào Việt Nam hiện nay và mét sè giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán 19              19

1.       Việc vận dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên ở Việt Nam hiện nay 20              20

2.       Mét sè giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên Việt Nam 23              23

KẾT LUẬN                  29

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   30                      30       

lời nói đầu

Sù hình thành và phát triển của kiểm toán ở nước ta là xuất phát từ yêu cầu khách quan, đòi hỏi của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá

Lê Thanh Đăng                                                                           Kiểm toán 43B

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên và ...

  Đăng bởi: khanhlinh08112007 Số trang: 32

Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên và ...

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 989
⬇ Lượt tải: 16

download now Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên và vận dụng vào điều kiện của Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp ...

  Đăng bởi: thuoctinhyeuvn Số trang: | Số trang: 113

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 113
👁 Lượt xem: 338
⬇ Lượt tải: 17

download now Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

 • Kinh nghiệm gia nhập WTO của Trung Quốc và khả năng vận dụng vào ...

  Đăng bởi: vhvietnam2001 Số trang: | Số trang: 30

Kinh nghiệm gia nhập WTO của Trung Quốc và khả năng vận dụng vào ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 329
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh nghiệm gia nhập WTO của Trung Quốc và khả năng vận dụng vào Việt Nam

 • Việc sử dụng các công cụ và biện pháp tài chính để điều tiết ...

  Đăng bởi: phuongttkx Số trang: | Số trang: 96

Việc sử dụng các công cụ và biện pháp tài chính để điều tiết ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Lượt xem: 367
⬇ Lượt tải: 17

download now Việc sử dụng các công cụ và biện pháp tài chính để điều tiết hoạt động thương mại của việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

 • Ma trận SWOT và vận dụng vào kinh doanh siêu thị của các doanh ...

  Đăng bởi: nguyencongquyen Số trang: | Số trang: 35

Ma trận SWOT và vận dụng vào kinh doanh siêu thị của các doanh ...

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Lượt xem: 2072
⬇ Lượt tải: 18

download now Ma trận SWOT và vận dụng vào kinh doanh siêu thị của các doanh nghiệp Việt Nam

 • Thanh toán quốc tế và một số phương thức thanh toán quốc tế được ...

  Đăng bởi: muaquyt81 Số trang: | Số trang: 30

Thanh toán quốc tế và một số phương thức thanh toán quốc tế được ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 381
⬇ Lượt tải: 16

download now Thanh toán quốc tế và một số phương thức thanh toán quốc tế được vận dụng ở Việt Nam

 • Vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Đài ...

  Đăng bởi: luotsong Số trang: | Số trang: 24

Vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Đài ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 143
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ 1961 2003 bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

 • Giải pháp hoàn thiện công tác nhập khẩu vật tư và thiết bị phục ...

  Đăng bởi: nghiemmai85 Số trang: | Số trang: 116

Giải pháp hoàn thiện công tác nhập khẩu vật tư và thiết bị phục ...

📎 Số trang: | Số trang: 116
👁 Lượt xem: 196
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp hoàn thiện công tác nhập khẩu vật tư và thiết bị phục vụ ngành Xi măng Việt Nam của Công ty xuất nhập khẩu xi măng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế Kinh tế quốc tế
Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên và vận dụng vào điều kiện của Việt Nam lời nói đầu Sự hình thành và phát triển của kiểm toán ở nước ta là xuất phát từ yêu cầu khách quan, đòi hỏi của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có docx Đăng bởi
5 stars - 93618 reviews
Thông tin tài liệu 32 trang Đăng bởi: khanhlinh08112007 - 15/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên và vận dụng vào điều kiện của Việt Nam