Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 45 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: minhtuanacbs79

Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người,mỗi gia đình.Nhà ở cũng là một bộ phận quan trong cấu thành nên thị trưòng nhà ở,là một lĩnh vực luôn giành đươc sự quan tâm lớn của xã hội.Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mỗi con người,mỗi gia đình và xã hội,ở nứoc ta,cùng với quá trình đô thị hoá phát triển nền kinh tế thị trường thì nhu cầu nhà ở đang diễn ra hết sức sôi động và nhà ở đã trở thành một trong những vấn đề bức xúc nhất đang được sự quan tâm của đảng và nhà nước.Từ hơn 10 năm nay,cùng với công cuộc đổi mới thì chủ trương của đảng và nhà nước là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể xây dựng nhà ở đã được triển khai trong hầu hết các tỉnh.Tuy nhiên việc chăm lo,tạo điều kiện cho ngưòi có thu nhập thấp có thể có nhà ở vẫn là bài toán hết sức khó khăn.Vấn đề đáp ứng đầy đủ nhà ở cho một đô thị đang đặt ra cho các nhà quản lí đô thị

Thực tế ở các nước có thể thấy rằng để đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá cùng với quá trình công nghiệp hoá thì vấn đề về nhà ở đặc biệt là vấn đề nhà ở cho người có thu nhâp thấp phải được giải quyết đúng đắn và kịp thời,ở nước ta những năm qua đảng và nhà nước đã cố gắng quan tâm đ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2408
Lượt tải: 23
Số trang: 45

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chuyên Đ Tốt Nghiệp

LỜI NểI ĐẦU

Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người, mỗi gia đình. Nhà ở cũng là một bộ phận quan trong cấu thành nên thị trưũng nhà ở, là một lĩnh vực luôn giành đươc sự quan tâm lớn của xã hội. Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mỗi con người, mỗi gia đình và xã hội, ở nứoc ta, cùng với quá trình đô thị hoá phát triển nền kinh tế thị trường thì nhu cầu nhà ở đang diễn ra hết sức sôi động và nhà ở đó trở thành một trong những vấn đề bức xúc nhất đang được sự quan tâm của đảng và nhà nước. Từ hơn 10 năm nay, cùng với công cuộc đổi mới thì chủ trương của đảng và nhà nước là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể xây dựng nhà ở đã được triển khai trong hầu hết các tỉnh. Tuy nhiên việc chăm lo, tạo điều kiện cho ngưũi có thu nhập thấp có thể có nhà ở vẫn là bài toán hết sức khó khăn. Vấn đề đáp ứng đầy đủ nhà ở cho một đô thị đang đặt ra cho các nhà quản lí đô thị

Thực tế ở các nước có thể thấy rằng để đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá cùng với quá trình công nghiệp hoá thì vấn đề về nhà ở đặc biệt là vấn đề nhà ở cho người có thu nhõp thấp phải được giải quyết đúng đắn và kịp thời, ở nước ta những năm qua đảng và nhà nước đã cố gắng quan tâm đến vấn đề này. Nhiều chương trình, dự án đề cập tới lĩnh vực này. Tuy nhiên vấn đề nhà ở là mụt vấn đề hết sức nhạy cảm do vậy nú nảy sinh rất nhiều vấn đề cần được giải quyết để góp phần vào giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp em đi vào nghiên cứu đề tài:“Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội”trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp với hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé của mình trong quá trình hoàn thiện chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp của nhà nước. Tuy nhiên với lượng thời gian có hạn trong khi nghiên cứu khó tránh khỏi những sai xót và hạn chế vì vậy em rất mong có những ý kiến của thầy các bạn để đề tài đựoc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Bình, người đã tận tình hưúng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề nhà ở trên địa bàn Hà Nội nói chung và mục tiêu cụ thể của đề tài đi vào: Phân tích, hệ thống húa những lý luận về quản lí nhà ở, tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân về nhà ở cho người có thu nhập thấp, cơ chế chính sách của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng nhà ở cho những người có thu nhập thấp để từ đó đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy xây dựng quỹ nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Nguyn Việt Dũng                                         Kinh tế quản líđô th 48

             

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên ...

  Đăng bởi: minhtuanacbs79 Số trang: 45

Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên ...

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 2408
⬇ Lượt tải: 23

download now Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên ...

  Đăng bởi: nguyenha1111 Số trang: | Số trang: 45

Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 1

 • Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên ...

  Đăng bởi: ngocdieu1987 Số trang: | Số trang: 44

Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 44
👁 Lượt xem: 910
⬇ Lượt tải: 18

download now Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội

 • Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nhà ở cho người có thu nhập ...

  Đăng bởi: luotsong Số trang: | Số trang: 78

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nhà ở cho người có thu nhập ...

📎 Số trang: | Số trang: 78
👁 Lượt xem: 332
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Đông

 • Thực trạng nhà ở cho người có thu nhập thấp ở nước ta hiện nay

  Đăng bởi: hiepthanhplastic Số trang: | Số trang: 26

Thực trạng nhà ở cho người có thu nhập thấp ở nước ta hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 308
⬇ Lượt tải: 18

download now Thực trạng nhà ở cho người có thu nhập thấp ở nước ta hiện nay

 • Thị trường đất đai và nhà ở trên địa bàn Hà Nội thực trạng và ...

  Đăng bởi: wantedcool Số trang: | Số trang: 16

Thị trường đất đai và nhà ở trên địa bàn Hà Nội thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 372
⬇ Lượt tải: 16

download now Thị trường đất đai và nhà ở trên địa bàn Hà Nội thực trạng và giải pháp 1

 • Một số giải pháp giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp

  Đăng bởi: vietvohung Số trang: | Số trang: 26

Một số giải pháp giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 275
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp

 • Thị trường đất đai và nhà ở trên địa bàn hà nội thực trạng và ...

  Đăng bởi: bihnjohn Số trang: | Số trang: 16

Thị trường đất đai và nhà ở trên địa bàn hà nội thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 283
⬇ Lượt tải: 16

download now Thị trường đất đai và nhà ở trên địa bàn hà nội thực trạng và giải pháp

Kinh tế Kt quản lý đô thị địa chính
Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 1 Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người,mỗi gia đình.Nhà ở cũng là một bộ phận quan trong cấu thành nên thị trưòng nhà ở,là một lĩnh vực luôn giành đươc sự quan tâm lớn của xã hội.Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ docx Đăng bởi
5 stars - 135041 reviews
Thông tin tài liệu 45 trang Đăng bởi: minhtuanacbs79 - 28/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và giải pháp Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội 1