Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Phát triển các hình thức liên doanh với nước ngoài trong sản ...

  Đăng bởi luotsongdongdoi
  Số trang: 243

Phát triển các hình thức liên doanh với nước ngoài trong sản ... Đăng bởi luotsongdongdoi

📎 Số trang: 243
👁 Xem: 587
⬇ Tải: 16

download now Phát triển các hình thức liên doanh với nước ngoài trong sản xuất hàng xuất khẩu ở Nghệ An

 • Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của xi ...

  Đăng bởi blackrosend
  Số trang: 233

Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của xi ... Đăng bởi blackrosend

📎 Số trang: 233
👁 Xem: 451
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của xi măng lò đứng hiện nay

 • Huy động vốn phát triển nông nghiệp hàng hóa vùng đồng bằng sông ...

  Đăng bởi teen9x_117
  Số trang: 230

Huy động vốn phát triển nông nghiệp hàng hóa vùng đồng bằng sông ... Đăng bởi teen9x_117

📎 Số trang: 230
👁 Xem: 534
⬇ Tải: 16

download now Huy động vốn phát triển nông nghiệp hàng hóa vùng đồng bằng sông Hồng nước ta

 • Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh Kinh ...

  Đăng bởi soclinh
  Số trang: 203

Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh Kinh ... Đăng bởi soclinh

📎 Số trang: 203
👁 Xem: 182
⬇ Tải: 2

download now Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh Kinh nghiệm và giải pháp

 • Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh Kinh ...

  Đăng bởi chungfb
  Số trang: 203

Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh Kinh ... Đăng bởi chungfb

📎 Số trang: 203
👁 Xem: 138
⬇ Tải: 5

download now Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh Kinh nghiệm và giải pháp 1

 • Mức độ ảnh hưởng của kinh tế ngầm đối với sự phát triển kinh tế ...

  Đăng bởi broly_saiyan01
  Số trang: 139

Mức độ ảnh hưởng của kinh tế ngầm đối với sự phát triển kinh tế ... Đăng bởi broly_saiyan01

📎 Số trang: 139
👁 Xem: 773
⬇ Tải: 16

download now Mức độ ảnh hưởng của kinh tế ngầm đối với sự phát triển kinh tế quốc dân.

 • Thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầngở các ...

  Đăng bởi thanhkhiem038
  Số trang: 57

Thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầngở các ... Đăng bởi thanhkhiem038

📎 Số trang: 57
👁 Xem: 636
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầngở các thành phố du lịch ở nước ta hiện nay

 • Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ...

  Đăng bởi minhhuu1587
  Số trang: 51

Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ... Đăng bởi minhhuu1587

📎 Số trang: 51
👁 Xem: 705
⬇ Tải: 16

download now Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế- xã hội ở các thành phố du lịch Việt Nam

 • Một số giải pháp kích cầu nhằm chống suy giảm và ổn định vĩ mô ...

  Đăng bởi tommyleewrong
  Số trang: 217

Một số giải pháp kích cầu nhằm chống suy giảm và ổn định vĩ mô ... Đăng bởi tommyleewrong

📎 Số trang: 217
👁 Xem: 455
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp kích cầu nhằm chống suy giảm và ổn định vĩ mô nền kinh tế

 • Tác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến đời ...

  Đăng bởi sieubum01
  Số trang: 138

Tác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến đời ... Đăng bởi sieubum01

📎 Số trang: 138
👁 Xem: 470
⬇ Tải: 16

download now Tác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh

 • Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong quá trình công ...

  Đăng bởi batnapmuoitieu
  Số trang: 133

Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong quá trình công ... Đăng bởi batnapmuoitieu

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 679
⬇ Tải: 16

download now Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá đô thị hoá ở tỉnh Ninh Bình

 • Giải quyết việc làm ở Thái Bình thực trạng và giải pháp

  Đăng bởi hunghuynhdn
  Số trang: 126

Giải quyết việc làm ở Thái Bình thực trạng và giải pháp Đăng bởi hunghuynhdn

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 529
⬇ Tải: 16

download now Giải quyết việc làm ở Thái Bình thực trạng và giải pháp

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Ninh Bình 3

  Đăng bởi letomck
  Số trang: 126

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Ninh Bình 3 Đăng bởi letomck

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 617
⬇ Tải: 17

download now Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Ninh Bình 3

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Ninh Bình

  Đăng bởi minhndabsvt
  Số trang: 126

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Ninh Bình Đăng bởi minhndabsvt

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 149
⬇ Tải: 5

download now Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Ninh Bình

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT