Xây dựng tình huống giả định và lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 237 Kb | Thành viên upload: ducdh_2006

Hoạt động dầu khí giữ vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân song cũng gây ra những hậu quả rất lớn đối với môi trường. Theo báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm thì hoạt động dầu khí đã gây ô nhiễm khá nghiêm trọng môi trường nước biển, đặc biệt là các sự cố tràn dầu xảy ra thường xuyên gây ảnh hưởng rất xấu tới sự tồn tại, phát triển của các hệ sinh thái biển. Tổ chức cá nhân sinh sống và có các hoạt động phát triển ven sông, ven biển như đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển, làm muối, làm nông nghiệp… thường bị tác hại trực tiếp về kinh tế, đời sống.

Bài làm bao gồm:

I. Tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu

II. Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 237 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đề bài:  Xây dựng tình huống giả định và lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

 

 

 

MỤC LỤC

 

A.   LỜI MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 

B.    KẾ HOẠCH ỨNG PHể SỰ CỐ TRÀN DẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

I.TỔ CHỨC ỨNG PHể SỰ CỐ TRÀN DẦU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1)    Thông tin và xử lý thông tin

2)    Tổ chức thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu

 

II.          GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 

1.     Các nguyên tắc trong việc bồi thường thiệt hại về môi trường

2)    Nội dung cơ bản của thủ tục và hồ sơ pháp lý đòi bồi thường

 

C.    KẾT LUẬN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 

D.   TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kinh tế môi trường
Xây dựng tình huống giả định và lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Hoạt động dầu khí giữ vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân song cũng gây ra những hậu quả rất lớn đối với môi trường. Theo báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm thì hoạt động dầu khí đã gây ô nhiễm khá nghiêm trọng môi trường nước docx Đăng bởi
5 stars - 30019 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: ducdh_2006 - 04/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng tình huống giả định và lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu