Thực trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở tỉnh Lạng Sơn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 49 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: thanhnhat85

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới thuộc khu vực Đông Bắc của Tổ quốc, phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, phía Nam giáp Bắc Giang, phía Đông Nam giáp Quảng Ninh, phía Tây giáp Bắc Kạn và phía Tây Nam giáp Thái Nguyên.

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn đã có những bước phát triển đáng kể. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch dần sang cơ cấu công nghiệp, dịch vụ. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang quy hoạch phát triển các khu công nghiệp như: khu công nghiệp tập trung Gia Cát, khu công nghiệp tập trung Hồng Phong (thành phố Lạng Sơn - Đồng Đăng và các cửa khẩu); khu công nghiệp tập trung Đồng Bành (huyện Chi Lăng); khu công nghiệp Na Dương (huyện Lộc Bình) cùng với các cụm công nghiệp như: cụm công nghiệp 1, 2 và cụm công nghiệp Hợp Thành.

Đi đôi với sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, đó là sức ép về vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề chất thải rắn,trong đó có chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh ngày một gia tăng, thành phần chất thải ngày một phức tạp. Theo ước tính, năm 2009, khối lượng chất thải rắn từ các nguồn khác nhau (sinh hoạt, công nghiệp,

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Thực trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở tỉnh Lạng Sơn
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kinh tế môi trường
Thực trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới thuộc khu vực Đông Bắc của Tổ quốc, phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, phía Nam giáp Bắc Giang, phía Đông Nam giáp Quảng Ninh, phía Tây giáp Bắc Kạn và phía Tây Nam giáp Thái Nguyên. docx Đăng bởi
5 stars - 157054 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: thanhnhat85 - 24/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở tỉnh Lạng Sơn