Thực trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở tỉnh Lạng Sơn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 49 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: thanhnhat85 | Sửa đổi lần cuối: 24/01/2012

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới thuộc khu vực Đông Bắc của Tổ quốc, phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, phía Nam giáp Bắc Giang, phía Đông Nam giáp Quảng Ninh, phía Tây giáp Bắc Kạn và phía Tây Nam giáp Thái Nguyên.

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn đã có những bước phát triển đáng kể. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch dần sang cơ cấu công nghiệp, dịch vụ. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang quy hoạch phát triển các khu công nghiệp như: khu công nghiệp tập trung Gia Cát, khu công nghiệp tập trung Hồng Phong (thành phố Lạng Sơn - Đồng Đăng và các cửa khẩu); khu công nghiệp tập trung Đồng Bành (huyện Chi Lăng); khu công nghiệp Na Dương (huyện Lộc Bình) cùng với các cụm công nghiệp như: cụm công nghiệp 1, 2 và cụm công nghiệp Hợp Thành.

Đi đôi với sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, đó là sức ép về vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề chất thải rắn,trong đó có chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh ngày một gia tăng, thành phần chất thải ngày một phức tạp. Theo ước tính, năm 2009, khối lượng chất thải rắn từ các nguồn khác nhau (sinh hoạt, công nghiệp,

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Chuyên đề thực tập              49

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

CTR

Chất thải rắn

DNTN

Doanh nghiệp tư nhân

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

UBND

Ủy ban nhân dân

VSMT

Vệ sinh môi trường

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1 : Ảnh hưởng của chất thải rắn tới môi trường4

Bảng 2 : Hiện trạng lượng chất thải rắn sinh hoạttỉnh Lạng Sơn năm 201024

Bảng 3 : Tình hình các doanh nghiệp môi trường tỉnh Lạng Sơn28

Bảng 4 : Tổng hợp thông tin về các bãi rác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn30

Bảng 5 : Dự báo dân số tỉnh Lạng Sơn đến năm 202032

Bảng 6 :Dự báo lượng rác thải sinh hoạt phát sinh đến năm 202033

Bảng 7 : Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt từ du lịch34

Bảng 8: Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt phát trên toàn tỉnh Lạng Sơn35

DANH MỤC CÁC HèNH

Hình 1 : Sơ đồ tóm tắt ảnh hưởng của chất thải rắn sinh hoạt tới con người và môi trường6

Hình 2 : Hệ thống quản lý chất thải rắn.9

Hình 3 : Mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam14

Hình 4 : Mô hình xã hội hóa công tác quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị15

Hình 5 : Sơ đồ tổ chức quản lý chất thải ở Singapore16

Hình 7 : Mô hình quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn26

Hình 8 : Mô hình quản lý chất thải rắn cho tỉnh Lạng Sơn37

Hình 9 : Mô hình gom, vận chuyển chất thải rắn tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn40

Hình 10 : Sơ đồ vận hành hệ thống xe thùng cố định cho các huyện/thành phố41

Phạm Đình HiờnLớp: KTMT 49              Lớp: KTMT 49

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Kinh tế môi trường
Thực trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới thuộc khu vực Đông Bắc của Tổ quốc, phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, phía Nam giáp Bắc Giang, phía Đông Nam giáp Quảng Ninh, phía Tây giáp Bắc Kạn và phía Tây Nam giáp Thái Nguyên. Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn ... docx Đăng bởi
5 stars - 2711 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: thanhnhat85 - 24/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở tỉnh Lạng Sơn