Đề án môn học Thực trạng rừng ngập mặn ở Xuân Thuỷ

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: ductoancyvn

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đề án môn học

 

a.     LỜI MỞ ĐẦU

 

                            Vấn đề môi trường hiện nay đang được quan tâm, liên quan mật thiết với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Vì những lợi Ých trước mắt, con người đang phá huỷ môi trường một cách vô thức, mà không biết rằng đang tự làm hại đến chính mình. Nhiều tài nguyên đã bị khai thác đến cùng kiệt, các chất thải ô nhiễm môi trường ngày càng tăng tỉ lệ thuận với sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Việt Nam ta là một đất nước có nguồn tài nguyên phong phó với đa dạng loài, có nhiều loài quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ thế giới. Nhưng sù phong phó và đa dạng đó đang dần mất đi bởi những hành động kiếm lợi của người dân. mét trong những nguồn tài nguyên đó là rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn là một tài nguyên đặc biệt, rất quý nhưng nã còng đang đối mặt với sù suy thoái về giá trị và diện tích, rừng ngập mặn Xuân Thuỷ - Giao Thuỷ - Nam Định cũng không nằm ngoài nguy cơ đó. Mặc dù hiện nay Đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương cho vấn đề môi trường.

              Là mét sinh viên khoa Kinh tế môi trường, em đã chọn đề tài này để nêu lên một phần nhỏ những vấn đề bất cập đó và các lợi Ých kinh tế mà rừng ngập mặn mang lại cho nền kinh tế. Bài viết còn nhiều thiếu sót và nhiều vấn đề cần đóng góp mong các thầy thông cảm và cho ý kiến.

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kinh tế môi trường
Đề án môn học Thực trạng rừng ngập mặn ở Xuân Thuỷ docx Đăng bởi
5 stars - 179966 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: ductoancyvn - 01/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề án môn học Thực trạng rừng ngập mặn ở Xuân Thuỷ