Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh ...

  Đăng bởi letsharenow
  Số trang: 112

Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh ... Đăng bởi letsharenow

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 562
⬇ Tải: 17

download now Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay 1

 • Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh ...

  Đăng bởi leecompa
  Số trang: 108

Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh ... Đăng bởi leecompa

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 520
⬇ Tải: 17

download now Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường trong quy hoạch kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay

 • Chi trả dịch vụ môi trường kinh nghiệm thế giới và áp dụng tại ...

  Đăng bởi kienlehuy
  Số trang: 99

Chi trả dịch vụ môi trường kinh nghiệm thế giới và áp dụng tại ... Đăng bởi kienlehuy

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 448
⬇ Tải: 16

download now Chi trả dịch vụ môi trường kinh nghiệm thế giới và áp dụng tại Việt Nam 1

 • Mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão và áp dụng cho ...

  Đăng bởi hoangngoc222004
  Số trang: 88

Mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão và áp dụng cho ... Đăng bởi hoangngoc222004

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 395
⬇ Tải: 16

download now Mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão và áp dụng cho trường hợp bão số 7 2008 tại huyện Diễn Châu Nghệ An 1

 • Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện hầm Biogas trong quy mô ...

  Đăng bởi cutinew06
  Số trang: 87

Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện hầm Biogas trong quy mô ... Đăng bởi cutinew06

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 376
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện hầm Biogas trong quy mô hộ gia đình 1

 • Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát ...

  Đăng bởi thenhan83vnn
  Số trang: 85

Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát ... Đăng bởi thenhan83vnn

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 331
⬇ Tải: 16

download now Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển và khai thác hệ thống giao thông đường bộ tại Hà Nội giai đoạn 2010 2020 1

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn tại Quận Hà ...

  Đăng bởi nth2988
  Số trang: 82

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn tại Quận Hà ... Đăng bởi nth2988

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 607
⬇ Tải: 17

download now Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn tại Quận Hà Đông thành phố Hà Nội 1

 • Đánh giá hiệu quả của dự án trạm xử lý nước thải mỏ than Na ...

  Đăng bởi phucynguyen2009
  Số trang: 79

Đánh giá hiệu quả của dự án trạm xử lý nước thải mỏ than Na ... Đăng bởi phucynguyen2009

📎 Số trang: 79
👁 Xem: 459
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá hiệu quả của dự án trạm xử lý nước thải mỏ than Na Dương 1

 • Điều tra hiện trạng và dự báo tác động đến môi trường trong việc ...

  Đăng bởi thientelecom
  Số trang: 183

Điều tra hiện trạng và dự báo tác động đến môi trường trong việc ... Đăng bởi thientelecom

📎 Số trang: 183
👁 Xem: 522
⬇ Tải: 16

download now Điều tra hiện trạng và dự báo tác động đến môi trường trong việc xây dựng Phú Quốc thành khu du lịch sinh thái chất lượng cao

 • Giới thiệu môn học kinh tế môi trường

  Đăng bởi khanhvi30
  Số trang: 157

Giới thiệu môn học kinh tế môi trường Đăng bởi khanhvi30

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 506
⬇ Tải: 16

download now Giới thiệu môn học kinh tế môi trường

 • Biến đổi khí hậu đang là một thách thức và hiểm họa lớn đặt ra ...

  Đăng bởi thuyuyen1989
  Số trang: 154

Biến đổi khí hậu đang là một thách thức và hiểm họa lớn đặt ra ... Đăng bởi thuyuyen1989

📎 Số trang: 154
👁 Xem: 464
⬇ Tải: 16

download now Biến đổi khí hậu đang là một thách thức và hiểm họa lớn đặt ra cho toàn nhân loại trên trái đất

 • Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của ...

  Đăng bởi athanh27
  Số trang: 123

Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của ... Đăng bởi athanh27

📎 Số trang: 123
👁 Xem: 390
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh

 • Phát triển công nghiệp và tác động của nó lên ô nhiễm môi trường ...

  Đăng bởi tran_phuonglan22
  Số trang: 122

Phát triển công nghiệp và tác động của nó lên ô nhiễm môi trường ... Đăng bởi tran_phuonglan22

📎 Số trang: 122
👁 Xem: 536
⬇ Tải: 16

download now Phát triển công nghiệp và tác động của nó lên ô nhiễm môi trường ở huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

 • Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của ...

  Đăng bởi lode_cobac_mitom_anxin1
  Số trang: 122

Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của ... Đăng bởi lode_cobac_mitom_anxin1

📎 Số trang: 122
👁 Xem: 352
⬇ Tải: 19

download now Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT