Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Bước đầu nghiên cứu phương pháp áp dụng EMA cho nhà máy nhiệt ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 117

Bước đầu nghiên cứu phương pháp áp dụng EMA cho nhà máy nhiệt ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 117
👁 Xem: 126
⬇ Tải: 3

download now Bước đầu nghiên cứu phương pháp áp dụng EMA cho nhà máy nhiệt điện Uông Bí

 • Tạo việc làm cho lao động xuất khẩu sau khi hết hạn hợp đồng về ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 105

Tạo việc làm cho lao động xuất khẩu sau khi hết hạn hợp đồng về ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 105
👁 Xem: 118
⬇ Tải: 9

download now Tạo việc làm cho lao động xuất khẩu sau khi hết hạn hợp đồng về nước ở Việt Nam

 • Vai trò của Nhà nước đối với giải quyết việc làm cho người bị ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 100

Vai trò của Nhà nước đối với giải quyết việc làm cho người bị ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 133
⬇ Tải: 4

download now Vai trò của Nhà nước đối với giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất đai trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hải Phòng

 • Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 100

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 272
⬇ Tải: 17

download now Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

 • Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 99

Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 302
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Truyền tải Điện

 • Tạo việc làm cho thanh niên trong diện giải tỏa đất nông nghiệp ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 98

Tạo việc làm cho thanh niên trong diện giải tỏa đất nông nghiệp ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 67
⬇ Tải: 6

download now Tạo việc làm cho thanh niên trong diện giải tỏa đất nông nghiệp do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Tỉnh Khánh Hòa

 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 95

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 142
⬇ Tải: 9

download now Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long

 • Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 89

Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 21
⬇ Tải: 8

download now Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty truyền tải Điện

 • Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay hộ nghèo góp phần thực hiện ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 88

Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay hộ nghèo góp phần thực hiện ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 281
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay hộ nghèo góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Trì

 • Hoàn thiện chương trình phân tích công việc tại Công ty Cổ phần ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 84

Hoàn thiện chương trình phân tích công việc tại Công ty Cổ phần ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 84
👁 Xem: 122
⬇ Tải: 11

download now Hoàn thiện chương trình phân tích công việc tại Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng VINASHIN

 • Một số giải pháp phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 83

Một số giải pháp phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 130
⬇ Tải: 3

download now Một số giải pháp phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống nông thôn tỉnh Hà Tây

 • Giải pháp hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty cổ ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 68

Giải pháp hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty cổ ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 138
⬇ Tải: 10

download now Giải pháp hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ

 • Phân tích và phương pháp xóa đói giảm nghèo huyện Lục Nam - tỉnh ...

  Đăng bởi vubangck
  Số trang: 66

Phân tích và phương pháp xóa đói giảm nghèo huyện Lục Nam - tỉnh ... Đăng bởi vubangck

📎 Số trang: 66
👁 Xem: 61
⬇ Tải: 10

download now Phân tích và phương pháp xóa đói giảm nghèo huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang

 • Thực trạng hoạt động cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 64

Thực trạng hoạt động cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 103
⬇ Tải: 9

download now Thực trạng hoạt động cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động có thời hạn tại NHCS huyện can lộc tỉnh hà tĩnh

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT