Vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán Báo cáo tài chính

Loại file: pdf, docx | Số trang: 39 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 202 Kb | Thành viên upload: thanhloan762003

Kiểm toán và đặc biệt là kiểm toán tài chính xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Ở Việt nam, hoạt động kiểm toán xuất hiện trong điều kiện nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Trước xu thế hội nhập hiện nay, các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng và cạnh tranh với các công ty kiểm toán nước ngoài.

Phần I: Cơ sở lý luận về tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Phần II : Đánh giá chung về vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1154
Lượt tải: 18
Số trang: 39
Kích thước: 202 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề án môn học                                                                         Th. s Nguyễn Thị Mỹ                                                                         Th. s Nguyễn Thị Mỹ                                                                                       Th.s Nguyễn Thị Mỹ

                                 MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Phần I: Cơ sở lý luận về tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.........................................................................................................3

1. 1 Tổng quan về kiểm toán Báo cáo tài chính. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. 2 Các khái niệm cơ bản về trọng yếu.......................................................... . . . 5

1. 2 Tiêu chuẩn để xác định trọng yếu77              7

1.2.1. Quy mụ77              7

1. 2. 2 Bản chất………………………………………………. 1010              10

1. 3 Vận dụng khái niệm trọng yếu trong kiểm toán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1. 3. 1 Cơ sở vận dụng1515              15

1. 3. 2 Phương pháp xác lập mức trọng yếu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1. 3. 3 Quy trình đánh giá tính trọng yếu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1. 3. 4 Thí dụ.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Phần II : Đánh giá chung về vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Trịnh Cẩm Ly                                                                            Kiểm toán 47A

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: hoangnamhn77 | Số trang: 48
Lượt xem: 291
Lượt tải: 16
download now Thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán Báo cáo tài chính Kiểm toán và đặc biệt là kiểm toán tài chính xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các docx Đăng bởi
5 stars - 24385 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: thanhloan762003 - 02/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán Báo cáo tài chính