Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang

Loại file: pdf, docx | Số trang: 115 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: hiepsygiay

Chi phí và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả (lãi, lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy được các chủ doanh nghiệp rất quan tâm.

Mục đích SXKD của các doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa, chính vì thế họ quan tâm đến công tác quản lý chi phí và giá thành là lẽ đương nhiên, họ phải biết bỏ ra những chi phí nào, bỏ ra bao nhiêu và kết quả sản xuất thu được cái gì, bao nhiêu...

Chính vì vậy, việc đổi mới và không ngừng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất cho thích ứng với yêu cầu quản lý trong cơ chế mới là một vấn đề thực sự cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề này còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ quản lý, chế độ kế toán ... và đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng cả về mặt lý luận và thực tiễn trong các đơn vị cơ sở.

Với ý nghĩa nêu trên của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất, qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Tùng Giang, em đã lựa chọn đề tài:

“ Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất v

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: hiepsygiay Số trang: 115

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 181
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: kentstock Số trang: | Số trang: 115

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 86
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang 1

 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: bnack_snake Số trang: | Số trang: 115

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 114
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang 1

 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: trade2winvn Số trang: | Số trang: 73

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 192
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474

 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: hungdvsc Số trang: | Số trang: 71

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL SCĐB 474 1

 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: dongv4 Số trang: | Số trang: 89

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Lượt xem: 202
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị Doanh nghiệp tại Công ty CP Diêm Thống Nhất

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: solider0126 Số trang: | Số trang: 59

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Lượt xem: 220
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: bichchieu2004 Số trang: | Số trang: 56

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 56
👁 Lượt xem: 187
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246 1

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang Chi phí và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả (lãi, lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy được các chủ docx Đăng bởi
5 stars - 130994 reviews
Thông tin tài liệu 115 trang Đăng bởi: hiepsygiay - 04/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang