Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác

Loại file: pdf, docx | Số trang: 29 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: superanh_danongdichthuc | Sửa đổi lần cuối: 03/02/2012

Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường

Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước – phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác

Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT bán hàng nội địa – Phần nay phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ, số thuế GTGT được giảm, đã giảm và còn được giảm cùng với thuế GTGT hàng bán nội địa

Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

                        

 

                                        A- LỜI NÓI ĐẦU

 

   Hệ thống báo cáo tài chính được ban hành theo quyết định 167/ 2000/ QĐ - BTC ngày 25/ 10/ 2000 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và Thuyết minh báo cáo tài chính; có mục đích cung cấp thông tin khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho người sử dụng thông tin có thể đưa ra được các quyết định hợp lý nhất.

Có thể nói, báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đề ra các quyết định quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư vào doanh nghiệp của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một thực tế là Hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta vẫn còn nhiều những hạn chế, gây khó khăn cho việc đánh giá, phân tích các thông tin, để đưa ra các quyết định. Hơn nữa, khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu về thông tin hữu Ých cho việc ra các quyết định nhanh chóng và chính xác của các nhà đầu tư và các nhà cung cấp tín dụng ngày càng cấp thiết. Điều này đòi hỏi báo cáo tài chính phải thay đổi cho phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – mét báo cáo quan trọng trong Hệ thống báo cáo tài chính, cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của mét doanh nghiệp sau mét thời kỳ nhất định, cung cấp thông tin về các nguồn chủ yếu tạo ra thu nhập và các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù là một báo cáo có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc đầu tư , cho vay tín dụng… của những người quan tâm , nhưng báo cáo này vẫn còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho việc lập và đọc. Chính vì vậy trong bài viết này em xin bàn về mét sè vấn đề của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 

 

 

 

 

 

                                                                27              Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phượng

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước – phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân ... docx Đăng bởi
5 stars - 1812 reviews
Thông tin tài liệu 29 trang Đăng bởi: superanh_danongdichthuc - 03/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác