Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác

Loại file: pdf, docx | Số trang: 29 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: superanh_danongdichthuc

Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường

Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước – phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác

Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT bán hàng nội địa – Phần nay phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ, số thuế GTGT được giảm, đã giảm và còn được giảm cùng với thuế GTGT hàng bán nội địa

Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước – docx Đăng bởi
5 stars - 156547 reviews
Thông tin tài liệu 29 trang Đăng bởi: superanh_danongdichthuc - 03/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác