Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác

Loại file: pdf, docx | Số trang: 29 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: superanh_danongdichthuc

Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường

Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước – phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác

Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT bán hàng nội địa – Phần nay phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ, số thuế GTGT được giảm, đã giảm và còn được giảm cùng với thuế GTGT hàng bán nội địa

Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh ...

  Đăng bởi: superanh_danongdichthuc Số trang: 29

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh ...

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 2742
⬇ Lượt tải: 17

download now Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để xác định cụ thể đối ...

  Đăng bởi: vuabocap_bn_vn Số trang: | Số trang: 34

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để xác định cụ thể đối ...

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 316
⬇ Lượt tải: 16

download now Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để xác định cụ thể đối với từng khoản mục thuế trên các chỉ tiêu Số dư đầu kỳ phát sinh trong kỳ và Số dư cuối kỳ

 • Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện ...

  Đăng bởi: capthoivu Số trang: | Số trang: 35

Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Lượt xem: 1515
⬇ Lượt tải: 18

download now Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ ...

  Đăng bởi: hieu741258 Số trang: | Số trang: 137

Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ ...

📎 Số trang: | Số trang: 137
👁 Lượt xem: 257
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ An thực hiện

 • Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán về công ty ...

  Đăng bởi: decorate2704 Số trang: | Số trang: 22

Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán về công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 362
⬇ Lượt tải: 16

download now Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán về công ty TNHH Thiên An

 • Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu ...

  Đăng bởi: duykhanhbui90 Số trang: | Số trang: 65

Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 65
👁 Lượt xem: 297
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 • Hoàn thiện công tác thu chi ngân sách nhà nước tại Thị xã Nghĩa ...

  Đăng bởi: phanmemdt01 Số trang: | Số trang: 68

Hoàn thiện công tác thu chi ngân sách nhà nước tại Thị xã Nghĩa ...

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Lượt xem: 245
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện công tác thu chi ngân sách nhà nước tại Thị xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái

 • Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ ...

  Đăng bởi: hovanten Số trang: | Số trang: 145

Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ ...

📎 Số trang: | Số trang: 145
👁 Lượt xem: 132
⬇ Lượt tải: 13

download now Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ An thực hiện 1

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác Phần I: Lãi, lỗ – phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đó là hoạt động tài chính và hoạt động bất thường Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước – docx Đăng bởi
5 stars - 156547 reviews
Thông tin tài liệu 29 trang Đăng bởi: superanh_danongdichthuc - 03/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ vơi ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác