Thực trạng và xu hướng phát triển của công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản nghệ an

Loại file: pdf, docx | Số trang: 38 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 543 Kb | Thành viên upload: thangpt72

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC BẢNG 3

DANH MỤC HÌNH VẼ 4

Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 13 4

Hình 4.1: Mô hình hệ thống máy tính. 27 4

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 6

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 6

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản Nghệ An. 6

1.2. Nhiệm vụ chức năng và định hướng phát triển 7

1.2.1. Nhiệm vụ và chức năng. 7

1.2.2. Định hướng phát triển 8

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 13

2.1. Cơ cấu chức năng 13

2.2. Mối quan hệ, chức năng của các phòng ban 13

2.2.1. Đại hội đồng cổ đông 13

2.2.2 Ban kiểm soát 13

2.2.3. Ban giám đốc 14

2.2.4. Phòng kế toán tài chính 14

2.2.5. Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm 15

2.2.6. Phòng kinh doanh 15

CHƯƠNG 3. CƠ CẤU NHÂN SỰ 17

3.1. Cơ cấu sử dụng nguồn nhân lực tại công ty 17

3.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi 18

3.3.Tình hình sử dụng thời gian lao động 19

3.4. Thời gian làm việc 19

CHƯƠNG 4. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 22

4.1. Nâng cao chất lượng công nghệ sản xuấ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Thực trạng và xu hướng phát triển của công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản nghệ an MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC BẢNG 3 DANH MỤC HÌNH VẼ 4 Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 13 4 Hình 4.1: Mô hình hệ thống máy tính. 27 4 LỜI NÓI ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 6 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 6 1.1.1. Lịch sử hình thành và doc Đăng bởi
5 stars - 239004 reviews
Thông tin tài liệu 38 trang Đăng bởi: thangpt72 - 17/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và xu hướng phát triển của công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu súc sản nghệ an