Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 80 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,117 Kb | Thành viên upload: tranduc4466

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD .3

1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC .3

1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD 3

2. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC .4

2.1. Phân loại NVL-CCDC 4

2.1.1. Phân loại NVL .4

2.1.2. Phân loại CCDC 5

2.2. Đánh giá NVL-CCDC 6

2.2.1. Đánh giá NVL-CCDC theo giá thực tế (giá gốc) 6

2.2.2. Đánh giá NVL-CCDC theo giá hạch toán .8

3. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC và nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 9

3.1. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC .9

3.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 10

4. Thủ tục quản lý nhập-xuất kho NVL-CCDC và các chứng từ có liên quan 10

4.1. Thủ tục nhập kho NVL-CCDC .10

4.2. Thủ tục xuất k

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh ...

  Đăng bởi: tranduc4466 Số trang: 80

Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh ...

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 467
⬇ Lượt tải: 23

download now Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Báo cáo thực tập Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong ...

  Đăng bởi: hoaca68 Số trang: | Số trang: 67

Báo cáo thực tập Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Lượt xem: 4040
⬇ Lượt tải: 21

download now Báo cáo thực tập Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

 • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh ...

  Đăng bởi: huavancuong4022 Số trang: | Số trang: 49

Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 49
👁 Lượt xem: 386
⬇ Lượt tải: 18

download now Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số

 • công tác kế toán nguyên vật liệu nvl công cụ dụng cụ trong các ...

  Đăng bởi: toannt711 Số trang: | Số trang: 84

công tác kế toán nguyên vật liệu nvl công cụ dụng cụ trong các ...

📎 Số trang: | Số trang: 84
👁 Lượt xem: 284
⬇ Lượt tải: 16

download now công tác kế toán nguyên vật liệu nvl công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp

 • Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp

  Đăng bởi: ngocminhvu1512 Số trang: | Số trang: 80

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 323
⬇ Lượt tải: 16

download now Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp

 • Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản ...

  Đăng bởi: nhathoang85 Số trang: | Số trang: 58

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Lượt xem: 382
⬇ Lượt tải: 16

download now Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất

 • Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

  Đăng bởi: tuantq00059 Số trang: | Số trang: 51

Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

📎 Số trang: | Số trang: 51
👁 Lượt xem: 504
⬇ Lượt tải: 16

download now Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

 • Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản ...

  Đăng bởi: broker_vnindex Số trang: | Số trang: 27

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 294
⬇ Lượt tải: 16

download now Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 1

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD .3 1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp 3 1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC .3 1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC zip Đăng bởi
5 stars - 228491 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: tranduc4466 - 09/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng