Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 80 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,117 Kb | Thành viên upload: tranduc4466

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD .3

1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC .3

1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD 3

2. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC .4

2.1. Phân loại NVL-CCDC 4

2.1.1. Phân loại NVL .4

2.1.2. Phân loại CCDC 5

2.2. Đánh giá NVL-CCDC 6

2.2.1. Đánh giá NVL-CCDC theo giá thực tế (giá gốc) 6

2.2.2. Đánh giá NVL-CCDC theo giá hạch toán .8

3. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC và nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 9

3.1. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC .9

3.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 10

4. Thủ tục quản lý nhập-xuất kho NVL-CCDC và các chứng từ có liên quan 10

4.1. Thủ tục nhập kho NVL-CCDC .10

4.2. Thủ tục xuất k

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: tranduc4466
Số trang: 80
Lượt xem: 418
Lượt tải: 23
download now Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: hoaca68 | Số trang: 67
Lượt xem: 3920
Lượt tải: 21
download now Báo cáo thực tập Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
Đăng bởi: huavancuong4022 | Số trang: 49
Lượt xem: 317
Lượt tải: 18
download now Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số
Đăng bởi: toannt711 | Số trang: 84
Lượt xem: 265
Lượt tải: 16
download now công tác kế toán nguyên vật liệu nvl công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp
Đăng bởi: ngocminhvu1512 | Số trang: 80
Lượt xem: 284
Lượt tải: 16
download now Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp
Đăng bởi: nhathoang85 | Số trang: 58
Lượt xem: 279
Lượt tải: 16
download now Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất
Đăng bởi: tuantq00059 | Số trang: 51
Lượt xem: 433
Lượt tải: 16
download now Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
Đăng bởi: broker_vnindex | Số trang: 27
Lượt xem: 247
Lượt tải: 16
download now Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 1
Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD .3 1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp 3 1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC .3 1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC zip Đăng bởi
5 stars - 228491 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: tranduc4466 - 09/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng