Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 80 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,117 Kb | Thành viên chia sẻ: tranduc4466 | Sửa đổi lần cuối: 09/12/2011

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD .3

1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC .3

1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD 3

2. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC .4

2.1. Phân loại NVL-CCDC 4

2.1.1. Phân loại NVL .4

2.1.2. Phân loại CCDC 5

2.2. Đánh giá NVL-CCDC 6

2.2.1. Đánh giá NVL-CCDC theo giá thực tế (giá gốc) 6

2.2.2. Đánh giá NVL-CCDC theo giá hạch toán .8

3. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC và nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 9

3.1. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC .9

3.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 10

4. Thủ tục quản lý nhập-xuất kho NVL-CCDC và các chứng từ có liên quan 10

4.1. Thủ tục nhập kho NVL-CCDC .10

4.2. Thủ tục xuất k

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,117 Kb
Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD .3 1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp 3 1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC .3 1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD 3 2. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC .4 ... zip Đăng bởi
5 stars - 197 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: tranduc4466 - 09/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 04/07/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng