Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức

Loại file: pdf, docx | Số trang: 77 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: andyhieuhoa

Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ không phát huy được sáng tạo. Trong nền kinh tế này vai trò của tiêu thụ sản phẩm chỉ có phạm vi hạn hẹp, các doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của mình mà chỉ cần hoàn thành kế hoạch sản xuất do Nhà nước giao, sản phẩm sản xuất ra sẽ được Nhà nước đưa đến những địa chỉ trong kế hoạch.

Chuyển sang nền kinh tế thị trường mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, tự tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận đã trở thành động lực thúc đẩy chi phối hoạt động của các doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công làm ăn có lãi trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt tài nguyên khan hiếm như hiện nay? Việc quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ, các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ bị tồn đọng, doanh nghiệp không thu hồi được vốn, quá trình tái sản xuất không thực hiện

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 300
Lượt tải: 16
Số trang: 77

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

 

Lời nói đầu

Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ không phát huy được sáng tạo. Trong nền kinh tế này vai trò của tiêu thụ sản phẩm chỉ có phạm vi hạn hẹp, các doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của mình mà chỉ cần hoàn thành kế hoạch sản xuất do Nhà nước giao, sản phẩm sản xuất ra sẽ được Nhà nước đưa đến những địa chỉ trong kế hoạch.

Chuyển sang nền kinh tế thị trường mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, tự tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận đã trở thành động lực thúc đẩy chi phối hoạt động của các doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công làm ăn có lãi trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt tài nguyên khan hiếm nh­ hiện nay? Việc quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ, các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ bị tồn đọng, doanh nghiệp không thu hồi được vốn, quá trình tái sản xuất không thực hiện được và cuối cùng doanh nghiệp sẽ bị phá sản. Chính vỡ lẽ đó công tác tiêu thụ sản phẩm được các nhà doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, ưu tiên dành cho nã vị trí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của mình.

Tại công ty Que hàn điện Việt Đức, công tác tiêu thụ sản phẩm được coi là khâu quan trọng nhất quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó trong quá trình thực tập tại công ty Que hàn điện Việt Đức, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Mét sè biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức” làm đề tài tốt nghiệp của mình.

Đề tài “Mét sè biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty que hàn điện Việt Đức” được xây dựng nhằm mục đích:

Hệ thống lại mét sè vấn đề lý luận cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm.

Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Đề xuất mét sè giải pháp phát huy lợi thế hiện có và khắc phục những hạn chế của công ty để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian tới.

34

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

  Đăng bởi: andyhieuhoa Số trang: 77

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 300
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ...

  Đăng bởi: HOANGBACHX7 Số trang: | Số trang: 42

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ...

📎 Số trang: | Số trang: 42
👁 Lượt xem: 475
⬇ Lượt tải: 17

download now Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Đại Việt

 • Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

  Đăng bởi: hoangvanthu137 Số trang: | Số trang: 23

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 259
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty gạch Thạch Bàn

 • Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các ...

  Đăng bởi: phutuan7 Số trang: | Số trang: 30

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 198
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

 • Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ...

  Đăng bởi: quoc5008 Số trang: | Số trang: 29

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 212
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

 • Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

  Đăng bởi: hoanghuythuc Số trang: | Số trang: 73

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 267
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất 1

 • Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

  Đăng bởi: vongoctung Số trang: | Số trang: 73

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 228
⬇ Lượt tải: 17

download now Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất

 • Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel tại công ...

  Đăng bởi: moon123412341234 Số trang: | Số trang: 80

Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel tại công ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 246
⬇ Lượt tải: 20

download now Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel tại công ty Cổ phần Hoàng Long 201

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ không phát huy được sáng tạo. Trong nền kinh docx Đăng bởi
5 stars - 141558 reviews
Thông tin tài liệu 77 trang Đăng bởi: andyhieuhoa - 29/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức