Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: achau153

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Kiểm toán khoản mục Tiền mặt trong kiểm toán Báo cáo tài chính

 

Lời mở đầu

Trong mỗi doanh nghiệp, tiền mặt là một loại tài sản lưu động quan trọng, nã có khả năng thanh toán nhanh và có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Mặt khác, các nghiệp vụ của doanh nghiệp liên quan nhiều đến việc thu hoặc chi trả bằng tiền, ví dụ nh­: mua bán hàng hoá vật tư, tài sản cố định; các khoản chi phí phát sinh bằng tiền cũng diễn ra thường xuyên. Do những đặc điểm trên, nên tiền mặt thường là đối tượng của sù gian lận và ăn cắp. Vấn đề đặt ra đối với mỗi kiểm toán viên là phải thiết kế được trình tự kiểm toán khoản mục tiền mặt chặt chẽ, hiệu lực, đủ để phát hiện và ngăn ngừa những gian lận, sai sót hoặc sự lạm dụng trong quá trình quản lý, hạch toán tài khoản tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp. Chính vì lý do đó, em đã quyết định chọn đề tài Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính” để có được cơ hội tìm hiểu sâu hơn nữa vấn đề này.

bố cục của đề án bao gồm các phần sau:

-       Lời nói đầu.

-       Nội dung:             

I.       Những vấn đề liên quan đến khoản mục tiền mặt

II.   Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

-       Kết luận.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Hồng Thuý đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo về ý tưởng trong quá trình hình thành và hoàn thiện đề án môn học này.

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính docx Đăng bởi
5 stars - 165894 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: achau153 - 05/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính