Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: achau153 | Sửa đổi lần cuối: 05/06/2012

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính docx Đăng bởi
5 stars - 165894 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: achau153 - 05/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính