Kế toán Nguyên liệu vật liệ

Loại file: pdf, docx | Số trang: 66 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 500 Kb | Thành viên upload: tanngth

Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động tạo ra sản phẩm .Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường , có tính cạnh tranh cao phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lí .Như vậy doanh nghiệp phải khai thác tốt các nguồn lực tài chính , phải quản lí và sử dụng có hiệu quả những nguồn nguyên nhiên vật liệu …Bởi nguyên vật liệu là một trong những nhân tố chính để làm ra sản phẩm . Một sản phẩm tốt phải được làm ra từ nguyên liệu vật liệu có chất lượng , tuân theo đúng quá trỡnh và quy cỏch tạo ra sản phẩm . Ngược lại nguyên vật liệu không được bảo quản ở kiện quy định đem vào sản xuất sẽ tạo ra những sản phẩm kém chất lượng . Nếu sản phẩm tốt giá thành thấp thỡ doanh nghiệp sẽ bỏn được và ngược lại . Nếu lóng phớ nguyờn vật liệu sẽ làm cho giỏ thành sản phẩm tăng ,chí phí sản xuất cũng tăng theo . Nguyên vật liệu kém chất lượng ,thiếu nguyên vật liệu sẽ làm cho quá trỡnh sản xuất phải ngừng lại . Doanh nghiệp cú thể khụng hoàn thành được hợp đồng đó kớ kết với đối tác dẫn đến làm ăn thua lỗ …Để khắc phục tất cả những ảnh hưởng của nguyên vật liệu đối với chất lượng sản phẩm và quá trỡnh sản

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 500 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

                                  MỤC LỤC

 

TT                             Tên tiêu đề                                                            trang                   trang

 

1.            Lời nói đầu                                                                               3              3

2.           Chương I : Các vấn đề chung về kế toán NLVL                       4              4

3.           Khái niệm và đặc điểm của NLVL                                           4              4

4.           Vai trò của nguyên liệu vật liệu                                                4              4

5.           Phân loại nguyên liệu vật liệu                                                   5              5

6.           Đánh giá nguyên liệu vật liệu                                                   6              6

7.           Nhiệm vụ của kế toán NLVL                                                  11              11

8.           Thủ tục nhập kho NLVL                                                         12               12

9.           Thủ tục xuất kho NLVL                                                          13              13

10.         Các chứng từ kế toán có liên quan                                           13              13

11.         Phương pháp kế toán chi tiết NLVL                                        14              14

12.         Phương pháp thẻ song song                                                     15              15

13.         Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển                                   16              16

14.         Phương pháp sổ số dư                                                              17              17

15.          Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL                                             18              18

16.          Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX                 18              18

17.          Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK                 22              22

18.         Chương II : Thực tế công tác kế toán NLVL tại XN X  - 18       25              25

19.         Qúa trình phát triển của xí nghiệp                                             25              25

20.         Giới thiệu về công ty Hà Thành                                               25              25

21.         Giới thiệu về xí nghiệp X - 18                                                     25                                                                25                                                 

22.        Chức năng , nhiệm vụ , đặc điểm hoạt động SXKD, XN X - 18   26              26

23.        Công tác tổ chức quản lí , sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán 27              27

24           Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp                          32              32

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Kế toán Nguyên liệu vật liệ Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động tạo ra sản phẩm .Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường , có tính cạnh tranh cao phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và docx Đăng bởi
5 stars - 69893 reviews
Thông tin tài liệu 66 trang Đăng bởi: tanngth - 15/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kế toán Nguyên liệu vật liệ