Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 72 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 850 Kb | Thành viên upload: mua_xuan_ve

mục lục lời mở đầu 1 chương 1: khái quát chung về công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch cao su 1 1.1 lịch sử hình thành và phát triểm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch cao su. 1 1.1.1 tên, quy mô và địa chỉ của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch cao su 1 1.1.2 lịch sử hình thành và phát triểm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch cao su. 2 1.1.3 tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 5 1.1.4 tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 8 1.2 tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch cao su. 9 1.2.1 đặc điểm công tác kế toán tại công ty. 9 1.2.2 hình thức...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 850 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh mục lục lời mở đầu 1 chương 1: khái quát chung về công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch cao su 1 1.1 lịch sử hình thành và phát triểm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch cao su. 1 1.1.1 tên, quy mô và địa chỉ của công ty cổ doc Đăng bởi
5 stars - 633167 reviews
Thông tin tài liệu 72 trang Đăng bởi: mua_xuan_ve - 19/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh