Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 404 Kb | Thành viên upload: quan0983334678

Với hoàn cảnh nền kinh tế của nước ta hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và thích nghi với môi trường cạnh tranh mới.Sự thành công của các doanh nghiệp là sự nỗ lực trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,tăng năng suât, chất lượng,nắm bắt được thị trường…Trong đó các công ty thương mại đóng một vai trò khá quan trọng.Nó giúp cho sự cạnh tranh và lưu thông hàng hoá ngày càng đa dạng.Có bán được hàng với số lượng lớn doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng thị trường bán hàng,tăng doanh thu cho doanh nghiệp,mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh, tăng thị phần trên thị trường, thu hút khách hàng từ đó giúp cho doanh nghiệp đứng vững được trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển.Để đứng vững được trong điều kiện kinh doanh hiện nay Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương đã có chiến lược tiêu thụ hàng hoá thích hợp cho phép công ty chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt các cơ hội tốt, huy động hiệu quả nguồn lực hiện có và lâu dài để bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu qủa kinh doanh.

Kết cấu đề tài:

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 595
Lượt tải: 16
Số trang: 33
Kích thước: 404 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Hoàng Thị Hoa                                        Lớp : LCĐ2 - KT1      Lớp : LCĐ2 - KT1                                                              Lớp : LCĐ2-KT1

LỜI MỞ ĐẦU

 

           Với hoàn cảnh nền kinh tế của nước ta hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và thích nghi với môi trường cạnh tranh mới. Sự thành công của các doanh nghiệp là sự nỗ lực trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suõt, chất lượng, nắm bắt được thị trường…Trong đó các công ty thương mại đóng một vai trò khá quan trọng. Nú giúp cho sự cạnh tranh và lưu thông hàng hoá ngày càng đa dạng. Có bán được hàng với số lượng lớn doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng thị trường bán hàng, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh, tăng thị phần trên thị trường, thu hút khách hàng từ đó giúp cho doanh nghiệp đứng vững được trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Để đứng vững được trong điều kiện kinh doanh hiện nay Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương đã có chiến lược tiêu thụ hàng hoá thích hợp cho phép công ty chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt các cơ hội tốt, huy động hiệu quả nguồn lực hiện có và lâu dài để bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu qủa kinh doanh.

           Do đó kế toán với chức năng phản ánh, giám đốc và cung cấp các thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của cấp lãnh đạo và những người quan tâm đến tài chính của doanh nghiệp cũng cần phải được hoàn thiện phù hợp với điều kiện nền kinh tế đã gia nhập WTO. Công tác tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại thực sự là một vấn đề có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn.

           Nhận thức được vai trò quan trọng của việc quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá, trong thời gian thực tập tại công ty kết hợp với kiến thức đã học, em đã thực hiện báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương.

         Em xin chừn thành cảm ơn cụ giỏo Đào Thuý Hà đó hướng dẫn em làm tốt bài bỏo cỏo này.

        Đồng thời em cũng xin cảm ơn các anh chị ở phòng kế toán của công ty đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập vừa qua.

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH ...

  Đăng bởi: quan0983334678 Số trang: 33

Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH ...

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 595
⬇ Lượt tải: 16

download now Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH ...

  Đăng bởi: LAng_may Số trang: | Số trang: 41

Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH ...

📎 Số trang: | Số trang: 41
👁 Lượt xem: 360
⬇ Lượt tải: 17

download now Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương

 • Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại ...

  Đăng bởi: nguyenphuctam Số trang: | Số trang: 20

Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 69
⬇ Lượt tải: 12

download now Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Lý Anh

 • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ...

  Đăng bởi: duylinh1021990 Số trang: | Số trang: 41

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ...

📎 Số trang: | Số trang: 41
👁 Lượt xem: 553
⬇ Lượt tải: 17

download now Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương.

 • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ...

  Đăng bởi: huynhhhung Số trang: | Số trang: 32

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 262
⬇ Lượt tải: 16

download now Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương 1

 • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty In Thương mại và dịch ...

  Đăng bởi: hieunh2402 Số trang: | Số trang: 63

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty In Thương mại và dịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 63
👁 Lượt xem: 352
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty In Thương mại và dịch vụ Du Lịch.

 • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty In Thương mại và dịch ...

  Đăng bởi: ntquy70 Số trang: | Số trang: 50

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty In Thương mại và dịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 50
👁 Lượt xem: 310
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty In Thương mại và dịch vụ Du Lịch

 • Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH ...

  Đăng bởi: hoabacu Số trang: | Số trang: 40

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH ...

📎 Số trang: | Số trang: 40
👁 Lượt xem: 145
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương Với hoàn cảnh nền kinh tế của nước ta hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và thích nghi với môi trường cạnh tranh mới.Sự docx Đăng bởi
5 stars - 76100 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: quan0983334678 - 21/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Nhất Hương