Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo hai phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

Loại file: pdf, docx | Số trang: 35 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: Gangsta_hnc

Nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ có vai trò quan trọng đối với quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Chất lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra, hơn nữa lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ đầu vào xuất dùng liên quan đến các chi phí sản xuất trong kỳ, từ đó ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ lý do trên mà các doanh nghiệp cần theo dõi và phản ánh tình hình mua vào, xuất dùng, tồn đọng nguyên,vật liệu và công cụ dụng cụ. Theo chế độ kế toán hiện hành có hai phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho nói chung,nguyên, vật liệu và công cụ dụng cụ nói riêng là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Vấn đề đặt ra là hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ theo hai phương pháp trên như thế nào? Cách hạch toán ra sao? Phương pháp nào phù hợp với doanh nghiệp?

Được sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Quý Liên và với những kiến thức đã học, tìm hiểu, em xin thể hiện những hiểu biết của mình trong đề án <>.

Kết cấu đề tài:

I. Những vấn đề lý luận ch

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1909
Lượt tải: 16
Số trang: 35

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Lời nói đầu

   Nguyên, vật liệu và công cụ, dông cụ có vai trò quan trọng đối với quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Chất lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dông cụ đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra, hơn nữa lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dông cụ đầu vào xuất dùng liên quan đến các chi phí sản xuất trong kỳ, từ đó ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tõ lý do trên mà các doanh nghiệp cần theo dõi và phản ánh tình hình mua vào, xuất dùng, tồn đọng nguyên, vật liệu và công cụ dông cụ. Theo chế độ kế toán hiện hành có hai phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho nói chung,nguyên, vật liệu và công cụ dông cụ nói riêng là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Vấn đề đặt ra là hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu và công cụ, dông cụ theo hai phương pháp trên như thế nào? Cách hạch toán ra sao? Phương pháp nào phù hợp với doanh nghiệp?

              Được sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Quý Liên và với những kiến thức đã học, tìm hiểu, em xin thể hiện những hiểu biết của mình trong đề án <<Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu và công cụ, dông cụ theo hai phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ>>.

Kết cấu đề án của em bao gồm các nội dung sau              KÕt cÊu ®Ò ¸n cña em bao gåm c¸c néi dung sau

Lời nói đầu

   I. Những vấn đề lý luận chung về hạch toán nguyên, vật liệu và công cụ, dông cụ trong các doanh nghiệp.

   II. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.

   III. Hạch toán tổng hợp công cụ, dông cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo hai ...

  Đăng bởi: Gangsta_hnc Số trang: 35

Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo hai ...

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 1909
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo hai phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hai phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho nói ...

  Đăng bởi: lucquytgc Số trang: | Số trang: 36

Hai phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho nói ...

📎 Số trang: | Số trang: 36
👁 Lượt xem: 292
⬇ Lượt tải: 17

download now Hai phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho nói chung,nguyên, vật liệu và công cụ dụng cụ nói riêng là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.

 • Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

  Đăng bởi: luongquoclan Số trang: | Số trang: 35

Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Lượt xem: 399
⬇ Lượt tải: 19

download now Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ

 • Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

  Đăng bởi: datcang_star Số trang: | Số trang: 29

Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 336
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ 1

 • Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

  Đăng bởi: tranthanhfb Số trang: | Số trang: 29

Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 126
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ

 • Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

  Đăng bởi: haychoanh_suasai_nhungloilam_ts Số trang: | Số trang: 25

Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 119
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ

 • Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên và ...

  Đăng bởi: dntnduyphuong Số trang: | Số trang: 40

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên và ...

📎 Số trang: | Số trang: 40
👁 Lượt xem: 1295
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên và Kiểm kê định kỳ Ưu nhược điểm và điều kiện vận dụng

 • Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

  Đăng bởi: quamit2002 Số trang: | Số trang: 29

Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 217
⬇ Lượt tải: 18

download now Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp kiểm kê định kỳ

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo hai phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ Nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ có vai trò quan trọng đối với quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Chất lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra, hơn nữa lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ đầu docx Đăng bởi
5 stars - 135444 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: Gangsta_hnc - 25/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo hai phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ