Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoạt động này ở Việt Nam 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: ijifog

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. Thông qua mua bán, trao đổi hàng hóa XNK mà mỗi nước tham gia vào thị trường quốc tế có thể thực hiện một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đối tượng của hoạt động xuất nhập khẩu là các loại hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu và những mặt hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu theo phương thức trực tiếp (trực tiếp quan hệ, giao dịch, kí kết hợp đồng, thanh toán…) hay phương thức uỷ thác hoăc kết hợp cả trực tiếp cả uỷ thác. Thông thường, phương thức trực tiếp được sử dụng khi doanh nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng, am hiểu đối tác và am hiểu thị trường cũng như mặt hàng xuất nhập khẩu. Ngược lại, nếu chưa thực sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể tiến hành x

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2189
Lượt tải: 16
Số trang: 24

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Mục lục                                                                                                         Trang                A. Lời mở đầu………………………………………………………………….2

B. Nội dung……………………………………………………………………. 3

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về hạch toán xuất nhập khẩu ủy thác …………3

I. Một số vấn đề kinh tế cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác………. . . 3

1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh XNK………………………. . . . 3

2. Các phương thức thanh toán quốc tế ………………………………………. . . 4

3. Giá cả và tiền tệ áp dụng trong XNK………………………………………. . 5

4. Vai trò và ý nghĩa của XNK ủy thỏc………………………………………. . . 6

5. Chứng từ sử dụng trong hoạt động kinh doanh XNK ủy thác………………7

II. Phương pháp kế toán hoạt động kinh doanh XNK ủy thác………………....8

1. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác…………………………………. . 8

1.1. Những vấn đề chung về nhập khẩu ủy thác................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng húa tại bên nhận ủy thác…………. . 9

1.3. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng húa tại bên giao ủy thỏc…………. . 12

2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thỏc……………………………………. . 13

2.1. Những vấn đề chung về xuất khẩu ủy thỏc………………………………. 13

2.2.Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng húa tại bên giao ủy thác………….... 14

2.3.Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng húa tại bên nhận ủy thác…………... 16

Phần 2: Đánh giá, nhận xét, kiến nghị về phương pháp kế toán ……………. . . 18

1. Đánh giá và nhận xét về phương pháp kế toán ……………………………. . 18

a. Đánh giá tổng quát…………………………………………………………. . 18

b. Đánh giá phương pháp kế toán nhập khẩu ủy thác tại …………………….. . 19

c. Đánh giá phương pháp kế toán xuất khẩu ủy thác ………………………... 20

2. Kiến nghị hoàn thiện công tác kế toỏn……………………………………… 21

C. Kết luận…………………………………………………………………...... 23

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ ...

  Đăng bởi: ijifog Số trang: 24

Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ ...

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 2189
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoạt động này ở Việt Nam 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: thuonga14 Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 35
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • Phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: toiyeudautuckvn Số trang: | Số trang: 25

Phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 139
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: huuluatdhl Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: ttdnphuong Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: Bop0311 Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: luuluuly2006 Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 187
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

 • phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

  Đăng bởi: gupiaole Số trang: | Số trang: 25

phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam 1

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoạt động này ở Việt Nam 1 Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. Thông qua mua docx Đăng bởi
5 stars - 141574 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: ijifog - 17/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hạch toán kế toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoạt động này ở Việt Nam 1