Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 96 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 573 Kb | Thành viên upload: tranhung85

Thực hiện việc xoá bỏ cơ chế quản lí hành chính tập chung, quan liêu bao cấp để chuyển sang cơ chế thị trường đất nước ta đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Nó không những khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo công ăn việc làm, tạo đà cho tăng trưởng và phát triển... mà còn góp phần đưa nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên nền kinh tế trong cơ chế thị trường lại có những đòi hỏi riêng của nó, đó là nó đặt ra một loạt các yêu cầu về tổ chức quản lí, về hiệu quả kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải tự nghiên cứu và tìm cho mình con đường tồn tại và phát triển. Đứng trước yêu cầu cấp bách đó mỗi doanh nghiệp khi lựa chọn bất cứ một phương án kinh doanh nào thì cũng phải quan tâm đến vấn đề hiệu quả vì mục tiêu sống còn của mình đó là phải đạt được lợi nhuận cao nhất. Điều này có nghĩa là việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là nhiệm vụ thiết thực thường xuyên của công tác quản lí kinh doanh nói riêng cũng như quản lí doanh nghiệp nói chung.

Như vậy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong công

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 221
Lượt tải: 16
Số trang: 96
Kích thước: 573 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

LỜI NÓI ĐẦU.

Thực hiện việc xoá bỏ cơ chế quản lí hành chính tập chung, quan liêu bao cấp để chuyển sang cơ chế thị trường đất nước ta đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Nó không những khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo công ăn việc làm, tạo đà cho tăng trưởng và phát triển... mà còn góp phần đưa nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên nền kinh tế trong cơ chế thị trường lại có những đòi hỏi riêng của nó, đó là nó đặt ra mét loạt các yêu cầu về tổ chức quản lí, về hiệu quả kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải tự nghiên cứu và tìm cho mình con đường tồn tại và phát triển. Đứng trước yêu cầu cấp bách đó mỗi doanh nghiệp khi lựa chọn bất cứ một phương án kinh doanh nào thì cũng phải quan tâm đến vấn đề hiệu quả vì mục tiêu sống còn của mình đó là phải đạt được lợi nhuận cao nhất. Điều này có nghĩa là việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là nhiệm vụ thiết thực thường xuyên của công tác quản lí kinh doanh nói riêng cũng như quản lí doanh nghiệp nói chung.

Như vậy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lí kinh doanh ở các doanh nghiệp. Nã cung cấp thông tin về chi phí sản xuất, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể phân tích được tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trong từng thời kỳ, tăng cường quản lí chặt chẽ được các khoản chi phí đó.

Nhận thức được tầm quan trọng này, trong thời gian thực tập tại Công ty Da    giầy Hà Nội được sù quan tâm hướng dẫn tận tình của cô giáo TS Nguyễn Minh Phương Khoa kế toán trường Đại học kinh tế quốc dân cùng các anh chị nhân viên phòng Tài chính - kế toán Công ty Da giầy Hà Nội, em chọn đề tài “ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội. ” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm 3 nội dung chính sau:

Phần I: Cơ sở lí luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất.

Phần II: Thực trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Da - giầy Hà Nội.

Phần III: Mét sè nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để nâng cao công tác quản trị tại Công ty Da giầy Hà Nội.

 

 

59

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: tranhung85 Số trang: 96

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 221
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội.

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: trangngan2006 Số trang: | Số trang: 95

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 378
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội 1

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: trinhson Số trang: | Số trang: 95

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội 1

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: xuanhanh83 Số trang: | Số trang: 93

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 93
👁 Lượt xem: 276
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: solider0126 Số trang: | Số trang: 59

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Lượt xem: 220
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: bichchieu2004 Số trang: | Số trang: 56

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 56
👁 Lượt xem: 187
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246 1

 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: hiepsygiay Số trang: | Số trang: 115

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 180
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang

 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

  Đăng bởi: trade2winvn Số trang: | Số trang: 73

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 192
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội. Thực hiện việc xoá bỏ cơ chế quản lí hành chính tập chung, quan liêu bao cấp để chuyển sang cơ chế thị trường đất nước ta đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Nó không những khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, thu hút các nguồn docx Đăng bởi
5 stars - 30068 reviews
Thông tin tài liệu 96 trang Đăng bởi: tranhung85 - 14/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội.