hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí doanh nghiệp tại nhà máy thiết bị điện hanaka 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 52 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: thanhtrabmt19

Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đáp ứng đầy đủ, trung thực, kịp thời yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Giá cả và chất lượng sản phẩm là hai nhân tố quyết định hàng đầu đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Nhà máy TBĐ HANAKA ra đời trong bối cảnh các Công ty sản xuất Thiết bị điện khác đã trưởng thành và có bề dày truyền thống hàng vài thập kỷ qua, sản xuất đã quá ổn định. Để có thể tồn tại trong diều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt đó, Nhà máy đặt ra mục tiêu chiến lược của mình là hạ giá thành và ổn định chất lượng sản phẩm vì chất lượng sản phẩm của Nhà máy đã được nhiều cơ quan chức năng kiểm định và chứng nhận.

Trong cơ cấu của giá thành, bộ phận chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn, chính vì vậy cần có sự quản lý và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý và có hiệu quả. Đối với các doanh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: thanhtrabmt19 Số trang: 52

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 294
⬇ Lượt tải: 16

download now hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí doanh nghiệp tại nhà máy thiết bị điện hanaka 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: itstuantran Số trang: | Số trang: 52

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 52
👁 Lượt xem: 476
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí doanh nghiệp tại nhà máy thiết bị điện Hanaka

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: bichchieu2004 Số trang: | Số trang: 56

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 56
👁 Lượt xem: 175
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246 1

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: trangngan2006 Số trang: | Số trang: 95

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 358
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội 1

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

  Đăng bởi: trinhson Số trang: | Số trang: 95

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp taị Công ty Da giầy Hà Nội 1

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ...

  Đăng bởi: donkihote1969 Số trang: | Số trang: 100

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I 1

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ...

  Đăng bởi: kts_nmt Số trang: | Số trang: 129

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ...

📎 Số trang: | Số trang: 129
👁 Lượt xem: 215
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I 1

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ...

  Đăng bởi: meohen80 Số trang: | Số trang: 102

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ...

📎 Số trang: | Số trang: 102
👁 Lượt xem: 133
⬇ Lượt tải: 16

download now Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I 1

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí doanh nghiệp tại nhà máy thiết bị điện hanaka 1 Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi docx Đăng bởi
5 stars - 124263 reviews
Thông tin tài liệu 52 trang Đăng bởi: thanhtrabmt19 - 15/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí doanh nghiệp tại nhà máy thiết bị điện hanaka 1