Đánh giá về kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng sô 2 Quảng Ninh 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 174 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên upload: ductuan_haui

Chương I : Kế toán vật liệu , công cụ dụng cụ

ChươngII: kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương

ChươngIII :kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Chương IV: kế toán tiêu thụ và xác định kết quả

Chương V : Tìm hiểu các loại kế toán tại Công ty Xây dựng số

Chương I : Kế toán vật liệu , công cụ dụng cụ

Phần I: lời nói đầu

Phần II

Tổng quan về công ty, đề bài

PHần III : Thực trạng công tác kế toán tại công ty

Phần IV

Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty xây dựng số

Phần I: lời nói đầu

PHầN XÂY DựNG Số

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 334
Lượt tải: 16
Số trang: 174

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp                                                                Báo cáo thực tập

PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU

 

1.1. Tính cần thiết của đề tài

              Hiện nay, nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước - thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường. Nhưng để doanh nghiệp kinh doanh thực sự có lãi, mở rộng quy mô sản xuất thì vấn đề làm thế nào để xác định kết quả SXKD của mình cao hay thấp so với chi phí bỏ ra là điều mà các doanh nghiệp thực sự quan tâm. Việc có các thông tin về chi phí là cơ sở để các nhà quản lý doanh nghiệp Ên định giá, phân tích việc sử dụng tiết kiệm hay lãng phí các nguồn lực và sử dụng chóng có hiệu quả hay không. Từ đó, đưa ra những quyết định đúng đắn cho quá trình SXKD của đơn vị.

              Lĩnh vực XDCB là mét trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh đặc biệt trong những năm gần đây. Khác với các đơn vị SXKD khác, XDCB là ngành sản xuất vật chất tạo ra những cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, hàng năm chiếm tỷ trọng lớn vốn đầu tư của nhà nước. Sản phẩm của ngành xây dựng thường là những công trình xây dựng có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Hơn nữa sản phẩm của xây dựng còn thể hiện bản sắc văn hoá, ý thức thẩm mỹ và cách cấu trúc của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

              Ngành XDCB với đặc điểm sản xuất là thời gian dài, vốn lớn, ... nên vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý vốn có hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng thất thoát và lãng phí vốn trong quá trình thi công nhằm giảm chi phí trong xây dựng, hạ giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó công ty còng cần hạch toán những vấn liên quan đến một công trình như chi phí nguyên vật liệu và các khoản mục khác để đảm bảo cho mét

công trình . Vì vậy mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá về kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng sô 2 Quảng Ninh.

Sinh viên: Nguyễn Văn Lương                                                                               Lớp: KT17ACĐ

138

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC