Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương

Loại file: pdf, docx | Số trang: 42 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 268 Kb | Thành viên upload: phanhien_99

danh mục các từ viết tắt - tnhh : trách nhiệm hữu hạn - cbcnv : cán bộ công nhân viên - tscđ :tài sản cố định - bhxh : bảo hiểm xã hội - bhyt : bảo hiểm y tế - bhtn : bảo hiểm thất nghiệp - kpcđ : kinh phí công đoàn - gtgt : giá trị gia tăng -xnsx : xí nghiệp sản xuất - ubnd ủy ban nhân dân - tk : tài khoản danh mục bảng biểu tt bảng tên bảng biểu trang 01 1.4.1 tình hình sử dụng lao động qua các năm 19 02 1.4.2 tình hình sản xuất kinh doanh qua các năm 20 danh mục sơ đồ tt sơ đồ tên sơ đồ trang 01 1.2 sơ đồ quy trình sản xuất bia 14 02 1.3 sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 16 03 2.1 sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 21 lời...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh ...

  Đăng bởi: phanhien_99 Số trang: 42

Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh ...

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 109
⬇ Lượt tải: 5

download now Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh ...

  Đăng bởi: xuanhoa8386 Số trang: | Số trang: 43

Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 43
👁 Lượt xem: 430
⬇ Lượt tải: 20

download now Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương 1

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một ...

  Đăng bởi: tuyetroisamac49 Số trang: | Số trang: 48

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một ...

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Lượt xem: 112
⬇ Lượt tải: 4

download now Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương

 • Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội ...

  Đăng bởi: bichthuysh22 Số trang: | Số trang: 31

Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 150
⬇ Lượt tải: 16

download now Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội Hanoi Water Works

 • Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty tnhh một ...

  Đăng bởi: bomaydayma Số trang: | Số trang: 54

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty tnhh một ...

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Lượt xem: 67
⬇ Lượt tải: 8

download now Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty tnhh một thành viên duyên hải

 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chế tạo ...

  Đăng bởi: Trungpham06 Số trang: | Số trang: 45

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chế tạo ...

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Lượt xem: 253
⬇ Lượt tải: 16

download now Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH một thành ...

  Đăng bởi: stock319 Số trang: | Số trang: 35

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH một thành ...

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Lượt xem: 46
⬇ Lượt tải: 10

download now Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Phát triển nhà Hà Nội

 • Tổ chức công tác kế toán tại công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội

  Đăng bởi: choang01 Số trang: | Số trang: 12

Tổ chức công tác kế toán tại công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 323
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổ chức công tác kế toán tại công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương danh mục các từ viết tắt - tnhh : trách nhiệm hữu hạn - cbcnv : cán bộ công nhân viên - tscđ :tài sản cố định - bhxh : bảo hiểm xã hội - bhyt : bảo hiểm y tế - bhtn : bảo hiểm thất nghiệp - kpcđ : kinh phí công đoàn - gtgt : giá trị gia tăng -xnsx : doc Đăng bởi
5 stars - 627540 reviews
Thông tin tài liệu 42 trang Đăng bởi: phanhien_99 - 29/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đặc Điểm Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương