Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Thép Việt ý

Loại file: pdf, docx | Số trang: 87 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: dotheanhhn | Sửa đổi lần cuối: 01/01/2012

Phần 1: Những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty cổ phần Th

Phần 2: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Th

Phần 3: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Th

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Báo cáo thực tập tổng hợp

Lời nói đầu

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các sinh viên năm cuối cần có một kỳ thực tập tại các đơn vị hoạt động đúng chuyên ngành mình nghiên cứu. Thời gian thực tập sẽ giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn. Trên cơ sở đó củng cố được những kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt được cách thức tổ chức tại đơn vị thực tập.

Đối với sinh viên chuyên ngành kế toán, việc thực tập trở nên vô cùng quan trọng. Bởi trong cơ chế kinh tế, kế toán là bộ phận tất yếu và là công cụ tạo ra hiệu quả của hoạt động kinh doanh của mét doanh nghiệp vì nó có khả năng phản ánh toàn diện, trung thực và khách quan về tình hình tài chính, quá trình diễn biến và kết quả của các hoạt động kinh doanh các luồng tiền, hoặc phát hiện những tồn tại cũng như cung cấp các căn cứ cho việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả. Kế toán thực hiện chức năng này bằng cách thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về thu nhập, chi tiêu, tài sản, vốn chủ sở hữu, kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Đó cũng là tất cả các thông tin kinh tế cần thiết cho các doanh nhân trong việc ra các quyết định kinh tế, và cho yêu cầu của cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp. Do đó thông tin kế toán là nguồn thông tin không thể thiếu được không chỉ cho chính sự quản lý của doanh nghiệp mà còn cho những người sử dụng bên ngoài.

Quá trình thực tập được chia làm hai giai đoạn: thực tập tổng hợp và thực tập chuyên đề. Giai đoạn thực tập tổng hợp sẽ giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về đơn vị thực tập như: lịch sử hình thành, cách thức tổ chức bộ máy quản lý, quy trình hoạt động kinh doanh và đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán.

Trong thời gian đầu thực tập tại Công ty cổ phần Thép Việt - Ý, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Trần Văn Thuận và của các cán bộ công nhân viên trong Công ty, em đã có được cái nhìn tổng quát về đặc điểm tình hình hoạt động của Công ty và hình thành nên Báo cáo thực tập tổng hợp.

Nội dung của Báo cáo tổng hợp này gồm 3 phần chính nh­ sau:

              Phần 1: Những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

           Phần 2: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Thép Việt -  Ý

              Phần 3: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Thép Việt ý Phần 1: Những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty cổ phần Th Phần 2: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Th Phần 3: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Th docx Đăng bởi
5 stars - 210 reviews
Thông tin tài liệu 87 trang Đăng bởi: dotheanhhn - 01/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Thép Việt ý